Tin nổi bật

Hội nghị Ban Chấp hành trung ương VAA lần thứ 9 khóa V

///Hội nghị Ban Chấp hành trung ương VAA lần thứ 9 khóa V
Diễn đàn Công nghệ Tin học Mobile

Hội nghị Ban Chấp hành trung ương VAA lần thứ 9 khóa V

Ngày 09/03/2019, Ông Nguyễn Phú Hà – Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM – Ủy viên BCH Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) tham dự Hội nghị lần thứ 9 khóa V của VAA tổ chức tại Hà Nội.

Tham dự có các Phó chủ tịch: Phạm Công Tham, PGS.TS Đặng Thái Hùng, Vũ Hữu Nam, các Ủy viên thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương nhiệm kỳ V. Hội nghị nghe báo cáo về chủ trương, chương trình nội dung Đại hội và các công việc chuẩn bị cho Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Trên cơ sở tài liệu Hội nghị, thông báo của Chủ tịch Hội, ý kiến của các Trưởng tiểu ban chuẩn bị Đại hội, Hội nghị đã thảo luận, nêu những việc cần làm, những thuận lợi, khó khăn và đề xuất nhiều giải pháp cụ thể để tổ chức Đại hội thành công. Hội nghị đã thống nhất nghị quyết:

  1. Thống nhất về chủ trương tổ chức Đại Hội VI với chủ đề: Đổi mới – Chuyên nghệp – Phát triển. Thống nhất về thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội, về nội dung chương trình và cách thức tổ chức Đại hội. Thống nhất về thành phần, cơ cấu, số lượng đại biểu chính thức, khách mời. Nhất trí phối hợp với Viện kiếm toán Công chứng Anh và Xứ Wales (ICAEW) tổ chức diễn đàn kế toán (Hội thảo khoa học trước thềm Đại hội với chủ đề: Kế toán Việt Nam- tương lai và triển vọng, có sự tham dự của đại biểu từ các tổ chức thành viên AFA)
  2. Nhất trí cơ bản về nội dung dự thảo các báo cáo trình ra Đại hội. Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ V và phương hướng nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ VI, nhìn nhận đánh giá những thuận lợi khó khăn, những kết quả đạt được, những hạn chế trong hoạt động của Hội.
  3. Về sửa đổi và bổ sung Điều lệ Hội. Hội nghị nhất trí chủ trương và những nội dung sửa đổi Điều lệ Hội, làm rõ hơn tên và tên viết tắt của Hội, nhiệm vụ quyền hạn của BCH, Ban thường vụ. Cần hoàn chỉnh cả ba văn bản: Báo cáo sửa đổi Điều lệ, Dự thảo Điều lệ Hiệp hội (sửa đổi) và bản so sánh các điều khoản giữa Điều lệ hiện hành và Điều lệ mới (sửa đổi). Sớm xin ý kiến chỉ đạo của Bộ tài chính, trình và bảo vệ trước Bộ nội vụ.
  4. Hội nghị đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của lãnh đạo Hội và các tiểu ban, bước đầu đã đạt được một số kết quả. Cần chủ động và xúc tiến mạnh mẽ hơn các công việc chuẩn bị điều kiện vật chất cho Đại hội, tập trung triển khai các công việc khánh tiết, khẩn trương tiến hành các thủ tục Đại hội, hồ sơ khen thưởng. Theo sự phân công, từng Ủy viên Ban chấp hành tham gia chủ động, tích cực, tự giác vào công việc của các tiểu ban.
  5. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền tập trung giới thiệu về Đại hội và quảng bá nghề nghiệp trên các phương tiện truyền thông, Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, Website của Hội, Xuất bản tạp chí kế toán, kiểm toán số đặc biệt, chuẩn bị phim về Hội. Mỗi Ủy viên Ban chấp hành có trách nhiệm viết tin bài cho Tạp chí kế toán và kiểm toán, cho kỷ yếu hội thảo và văn kiện Đại hội.

Hội nghị kêu gọi các Ủy viên ban thường vụ, Ủy viên BCH, các Hội viên phát huy truyền thống của Hội, của tổ chức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán, tất cả vì nghề nghiệp, vì danh dự của Hội hãy đoàn kết – trí tuệ – trách nhiệm thực hiện tốt các công việc chuẩn bị Đại hội và tổ chức Đại hội thành công với kỳ vọng nghề nghiệp kế toán và kiểm toán VIệt nam phát triển trên một tầm cao mới trong nhiệm kỳ IV (2019 – 2024).

2019-03-22T15:02:05+00:0011 - 03 - 2019|