Tin nổi bật

Bản tin Pháp luật tháng 01 – 2020.

///Bản tin Pháp luật tháng 01 – 2020.
Diễn đàn Công nghệ Tin học Mobile

Bản tin Pháp luật tháng 01 – 2020.

TRONG SỐ NÀY

HỎI ĐÁP VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ

  • Hỏi đáp.
  • Các công văn liên quan đến chính sách thuế.

KIẾN THỨC PHÁP LUẬT.

  • Cá nhân có thu nhập vãng lai tại nhiều nơi có được làm cam kết tạm thời không khấu trừ thuế 10% không?
  • Lưu ý về khai quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công trong năm tính thuế.
  • Mua hàng hóa tặng khách hàng, doanh nghiệp có được khấu trừ thuế GTGT, tính chi phí được trừ?

VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC.

  • Thông tư số:47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài chính.
  • Thông tư số:13/2019/TT-BTNMT ngày 7 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
  • Thông tư số:48/2019/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài chính.

DANH SÁCH VĂN BẢN TIÊU BIỂU CÓ HIỆU LỰC THÁNG 01/2020.

2020-01-17T08:46:16+00:0016 - 01 - 2020|