Tin nổi bật

Bản tin pháp luật tháng 12 – 2018

///Bản tin pháp luật tháng 12 – 2018
Diễn đàn Công nghệ Tin học Mobile

Bản tin pháp luật tháng 12 – 2018

TRONG SỐ NÀY

HỎI ĐÁP VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ

  • Hỏi đáp.
  • Các công văn liên quan đến chính sách thuế.

KIẾN THỨC PHÁP LUẬT.

  • Nguyên tắc hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA viện trợ không hoàn lại?
  • Chính sách thuế TNCN đối với các khoản lãi vay.
  • Chính sách thuế đối với mua hàng hóa làm quà tặng cho cán bộ, nhân viên không dùng quỹ phúc lợi?

VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC.

  • Thông tư số: 99/2018/TT-BTC ngày 1 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính.
  • Nghị quyết số:139/NQ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ.
  • Quyết định số: 01/2018/QĐ-KTNN ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Kiểm toán nhà nước.
2018-12-28T09:51:18+00:0028 - 12 - 2018|