Tin nổi bật

Bản tin pháp luật tháng 2 – 2019.

///Bản tin pháp luật tháng 2 – 2019.
Diễn đàn Công nghệ Tin học Mobile

Bản tin pháp luật tháng 2 – 2019.

TRONG SỐ NÀY

HỎI ĐÁP VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ

  • Hỏi đáp.
  • Các công văn liên quan đến chính sách thuế.

KIẾN THỨC PHÁP LUẬT.

  • Khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số thuế phải nộp hay chậm nộp tiền thuế so với hạn nộp tiền theo quy định thì tính tiền chậm nộp như thế nào?
  • Kê khai, nộp thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH của thành viên là tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài?
  • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công và kinh doanh kê khai thuế TNCN như thế nào?
  • Thanh toán công tác phí thời đại 4.0

VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC.

  • Nghị định số:165/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ.
  • Thông tư số:128/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài chính.
  • Thông tư số:132/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài chính.
  • Nghị quyết số:02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ.
2019-02-26T14:11:37+00:0019 - 02 - 2019|