Tin nổi bật

Bản tin pháp luật tháng 3 – 2019.

///Bản tin pháp luật tháng 3 – 2019.
Diễn đàn Công nghệ Tin học Mobile

Bản tin pháp luật tháng 3 – 2019.

TRONG SỐ NÀY

HỎI ĐÁP VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ

  • Hỏi đáp.
  • Các công văn liên quan đến chính sách thuế.

KIẾN THỨC PHÁP LUẬT.

  • Xác định thời điểm bắt đầu hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với trường hợp cơ sở xã hội hóa làm thủ tục đăng ký thuế sau khi hoạt động?
  • Chính sách thuế đối với người lao động làm việc tại các công trình, dự án tại nước ngoài.
  • Doanh nghiệp cần biết về chính sách thuế khi chi lương tháng thứ 13 cho người lao động.
  • Có cần thông báo với cơ quan thuế khi mở thêm địa điểm kinh doanh không?

VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC.

  • Nghị định số:05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ.
  • Thông tư số:05/2019/TT-BTC ngày 25 tháng 01 năm 2019 của Bộ Tài Chính.
  • Nghị định số:10/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 1 năm 2019 của Chính phủ.
2019-06-20T10:23:10+00:0019 - 03 - 2019|