Tin nổi bật

Bản tin Pháp luật tháng 6 – 2019.

///Bản tin Pháp luật tháng 6 – 2019.
Diễn đàn Công nghệ Tin học Mobile

Bản tin Pháp luật tháng 6 – 2019.

TRONG SỐ NÀY

HỎI ĐÁP VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ

  • Hỏi đáp.
  • Các công văn liên quan đến chính sách thuế.

KIẾN THỨC PHÁP LUẬT.

  • Khoản chi bằng tiền mặt tặng khách hàng tham dự hội thảo nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm có được tính vào chi phí được trừ không?
  • Một số vướng mắc về sử dụng hóa đơn điện tử.
  • Xử lý hóa đơn điện tử đã lập theo hướng dẫn tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC.

VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC.

  • Nghị định số:29/2019/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ.
  • Thông tư số:03/2019/TT-NHNN ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
  • Thông tư số:18/2019/TT-BTC ngày 03 tháng 4 năn 2019 của Bộ Tài chính..

VĂN BẢN CÓ HIỆU LỰC THÁNG 5/2019.

DANH SÁCH VĂN BẢN TIÊU BIỂU CÓ HIỆU LỰC THÁNG 6/2019.

 

2019-06-20T09:14:23+00:0019 - 06 - 2019|