Tin nổi bật

Bản tin Pháp luật tháng 7 – 2019.

///Bản tin Pháp luật tháng 7 – 2019.
Diễn đàn Công nghệ Tin học Mobile

Bản tin Pháp luật tháng 7 – 2019.

TRONG SỐ NÀY

HỎI ĐÁP VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ

  • Hỏi đáp.
  • Các công văn liên quan đến chính sách thuế.

KIẾN THỨC PHÁP LUẬT.

  • Điểm mới của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.
  • Các trường hợp được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt theo quy định mới của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14
  • Những hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế.

VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC.

  • Thông tư số:21/2019/TT-BTC ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Bộ Tài chính.
  • Nghị định số:33/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ.
  • Nghị định số:38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 05 năm 2019 của Chính phủ.

VĂN BẢN CÓ HIỆU LỰC THÁNG 6/2019.

DANH SÁCH VĂN BẢN TIÊU BIỂU CÓ HIỆU LỰC THÁNG 7/2019.

2019-07-15T09:04:08+00:0015 - 07 - 2019|