Tin nổi bật

Bản tin pháp luật tháng 8-2018

///Bản tin pháp luật tháng 8-2018
Diễn đàn Công nghệ Tin học Mobile

Bản tin pháp luật tháng 8-2018

TRONG SỐ NÀY

HỎI ĐÁP VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ

  • Hỏi đáp về chính sách thuế
  • Các công văn liên quan đến chính sách thuế

VĂN BẢN QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC

  • Thông tư 56/2018/TT-BTC ngày 25 tháng 6 năm 2018 của Bộ tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định.
  • Nghị định 96/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 Quy định chi tiết về giá sản phẩm, Dịch vụ Thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
2018-08-17T13:17:21+00:0017 - 08 - 2018|