Tin nổi bật

Bộ Tài chính công bố 3 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hải quan.

///Bộ Tài chính công bố 3 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hải quan.
Diễn đàn Công nghệ Tin học Mobile

Bộ Tài chính công bố 3 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hải quan.

Bộ Tài chính vừa công bố 3 thủ tục hành chính (TTHC) mới trong lĩnh vực hải quan, trong đó thủ tục được thực hiện tại Bộ Tài chính là miễn thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) để phục vụ đảm bảo an sinh xã hội; hàng hóa nhập khẩu để khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh…
hải quan bình dương
Doanh nghiệp tìm hiểu thông tin, chính sách mới liên quan đến XNK tại Chi cục Hải quan quản lý hàng XNK ngoài khu công nghiệp Bình Dương. Ảnh: Hải Anh

Ngày 31/5/2019, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 911/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới, TTHC sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Kèm quyết định là 9 TTHC (3 TTHC mới, sửa đổi bổ sung 5 thủ tục và bãi bỏ 1 thủ tục) trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi, chức năng của Bộ Tài chính được quy định tại Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu…

Cụ thể, 3 TTHC mới là: thủ tục miễn thuế đối với hàng hóa XNK để phục vụ đảm bảo an sinh xã hội, hàng hóa nhập khẩu để khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các trường hợp khác (thực hiện tại Bộ Tài chính); thủ tục cấp sổ định mức miễn thuế đối với hàng hóa của tổ chức, cá nhân nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ (thực hiện tại cấp cục hải quan); thủ tục miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (thực hiện tại cấp chi cục hải quan).

5 TTHC được sửa đổi, bổ sung gồm: 1 thủ tục được thực hiện tại cấp cục hải quan là thông báo danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu.

4 thủ tục thực hiện tại cấp chi cục hải quan là giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuộc thẩm quyền của chi cục; giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính; hoàn thuế/không thu thuế đối với hàng hóa XNK; miễn thuế đối với tài sản di chuyển vượt định mức miễn thuế, quà biếu, quà tặng của cơ quan, tổ chức được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động.

1 TTHC được Bộ Tài chính bãi bỏ là thủ tục cấp lại Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế và Phiếu theo dõi trừ lùi./.

Trích nguồn

Ngọc Linh
2019-06-18T13:48:26+00:0018 - 06 - 2019|