Tin nổi bật

Cập nhật số liệu tình hình hoạt động năm 2018 của Hãng Kiểm toán Quốc tế Moore Stephens

///Cập nhật số liệu tình hình hoạt động năm 2018 của Hãng Kiểm toán Quốc tế Moore Stephens
Diễn đàn Công nghệ Tin học Mobile

Cập nhật số liệu tình hình hoạt động năm 2018 của Hãng Kiểm toán Quốc tế Moore Stephens

Bản tin kế toán quốc tế gần đây đã công bố bảng xếp hạng thế giới năm 2018. Theo đó, các số liệu thống kê về Moore Stephens International Limited được tóm lược như sau:

Moore Stephens International là Hãng mạng lưới lớn thứ 11 thế giới với thu nhập từ phí là 3.060,6 triệu đô la Mỹ (năm 2017 là 2.908,6 triệu đô la Mỹ) và số lượng nhân sự là 30, 569 người (năm 2017 là 30.168).

Mức tăng trưởng tổng phí đạt 5,2%.

Số lượng hãng thành viên 266
Văn phòng 609
Quốc gia 112
Số lượng Partner: 2,873
NV nghiệp vụ 23,694
NV Hành chính 4,002
Tổng số NV 30,569
Tổng mức phí 3.060,6 triệu USD

* Số liệu được đăng ở trên bao gồm cả dữ liệu của Hãng Quốc tế và các Hãng thành viên

 

2019-06-21T15:53:00+00:0002 - 03 - 2019|