/Pháp luật
12 07, 2018

Quyết định số 1522/QĐ-KTNN ngày 10/7/2018 của Tổng Kiểm toán nhà nước

2018-07-13T16:15:03+00:0012 - 07 - 2018|

Quyết định số 1522/QĐ-KTNN ngày 10/7/2018 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc phân công nhiệm vụ của Tổng Kiểm toán nhà nước và các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước. Ngày ban hành [...]

2 07, 2018

Nghị định số 96/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi …

2018-07-06T14:56:27+00:0002 - 07 - 2018|

Nghị định số 96/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi. Nghị [...]

15 06, 2018

Nghị định 88/2018/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội …

2018-07-03T13:52:20+00:0015 - 06 - 2018|

Tăng trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng Từ ngày 01/7/2018, Nghị định 88/2018/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng bắt đầu có hiệu lực thi [...]

14 06, 2018

Luật cạnh tranh 2018 được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018

2018-07-12T16:06:57+00:0014 - 06 - 2018|

Đây là nội dung mới nổi bật được quy định tại Luật cạnh tranh 2018 được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018. Theo đó, sức mạnh thị trường đáng kể là một trong hai cơ [...]

1 06, 2018

Thông tư 06/2018/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở …

2018-07-03T12:58:41+00:0001 - 06 - 2018|

Thông tư 06/2018/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập Căn cứ Nghị [...]

12 05, 2018

Nghị định 66/2018/NĐ-CP về chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước

2018-07-04T09:55:57+00:0012 - 05 - 2018|

Nghị định 66/2018/NĐ-CP về chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước (KTNN) bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/7/2018 và [...]

11 05, 2018

Thông tư 45/2018/TT-BTC hướng dẫn tính hao mòn khấu hao tài sản cố định tại cơ quan …

2018-07-06T14:41:08+00:0011 - 05 - 2018|

Thông tư này quy định chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang [...]

Share via