Tin nổi bật

Pháp luật

/Pháp luật
26 06, 2019

Nghị định số:55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ.

2019-07-01T10:17:30+00:0026 - 06 - 2019|

Ngày 24 tháng 6 năm 2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2019/NĐ-CP Về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng [...]

20 06, 2019

Thông tư1 số:33/VBHD-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính.

2019-07-03T09:55:13+00:0020 - 06 - 2019|

Ngày 18 tháng 6 năm 2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư1 số 33/VBHD-BTC quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá. Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23 tháng 12 năm [...]

14 06, 2019

Nghị định số:51/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ

2019-06-14T16:21:35+00:0014 - 06 - 2019|

Ngày 13 tháng 6 năm 2019 Chính phủ ban hành nghị định số 51/2019/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ. Căn [...]

14 06, 2019

Thông tư số:35/2019/TT-BTC ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính.

2019-07-01T10:14:09+00:0014 - 06 - 2019|

Ngày 12 tháng 6 năm 2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 35/2019/TT-BTC về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 115/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2017 hướng [...]

13 06, 2019

Thông tư số:34/2019/TT-BTC ngày 11 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính

2019-06-24T15:23:44+00:0013 - 06 - 2019|

Ngày 11 tháng 6 năm 2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 34/2019/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 04 tháng 05 năm 2018 của [...]

12 06, 2019

Thông tư số:09/2019/TT-BYT ngày 10 tháng 6 năm 2019 của Bộ Y tế.

2019-06-24T14:17:27+00:0012 - 06 - 2019|

Ngày 10 tháng 6 năm 2019 Bộ Y tế Ban hành Thông tư số:09/2019/TT-BYT về Hướng dẫn thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu, chuyển [...]

12 06, 2019

Thông tư số:33/2019/TT-BTC ngày 10 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính.

2019-06-24T14:19:11+00:0012 - 06 - 2019|

Ngày 10 tháng 6 năm 2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 33/2019/TT-BTC  về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2017/TT-BTC ngày 21 tháng 4 năm 2017 [...]