Tin nổi bật

Pháp luật

/Pháp luật
9 11, 2018

Nghị định số: 153/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ

2018-11-09T14:24:59+00:0009 - 11 - 2018|

Ngày 07 tháng 11 năm 2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 153/2018/NĐ-CP quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn [...]

9 11, 2018

Nghị định số: 151/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ

2018-11-09T14:14:50+00:0009 - 11 - 2018|

Ngày 07 tháng 11 năm 2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 151/2018/NĐ-CP về sửa đội, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi [...]

26 10, 2018

Nghị định số: 148/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ

2018-10-26T08:52:03+00:0026 - 10 - 2018|

Ngày 24 tháng 10 năm 2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 148/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính [...]

25 10, 2018

Nghị định số: 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ

2018-10-27T14:21:14+00:0025 - 10 - 2018|

Ngày 17 tháng 10 năm 2018 Chính phủ ban hành nghị định số 146/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế. Căn [...]

22 10, 2018

Nghị định số: 143/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ

2018-10-26T08:55:03+00:0022 - 10 - 2018|

Ngày 15/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc đối [...]

2 10, 2018

Nghị định số: 131/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ

2018-10-26T08:57:53+00:0002 - 10 - 2018|

Nghị định số 131/2018/NĐ - CP ngày 29 tháng 9 năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại [...]

28 09, 2018

Thông tư số: 87/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính.

2018-10-12T14:22:46+00:0028 - 09 - 2018|

Thông tư số: 87/1018/TT-BTC ngày 27/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số: 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính [...]