Pháp luật

/Pháp luật
20 09, 2018

Nghị định 119/2018/NĐ – CP của Chính phủ ngày 12 tháng 9 năm 2018

2018-09-20T10:53:23+00:0020 - 09 - 2018|

Nghị định 119/2018/NĐ - CP của Chính phủ ngày 12 tháng 9 năm 2018 về việc Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. http://cpavietnam.vn/wp-content/uploads/2018/09/nghi-dinh-119-2018.pdf    

19 09, 2018

Thông tư số 82/2018/TT-BTC Bãi bỏ nội dung ví dụ 37 Quy định Điểm A.4 Khoản 10 Điều 7 Thông tư số 82/2018/TT – BTC…

2018-09-21T13:19:51+00:0019 - 09 - 2018|

Thông tư số 82/2018/TT-BTC  Bãi bỏ nội dung ví dụ 37 Quy định tại Điểm A.4 Khoản 10 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT - BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi [...]

6 09, 2018

Nghị định số 108/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung….

2018-09-14T08:50:38+00:0006 - 09 - 2018|

Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng [...]

17 08, 2018

Thông tư số 59/2018/TT-BTC về việc sửa đổi bổ sung….

2018-08-21T09:36:35+00:0017 - 08 - 2018|

Thông tư số 59/2018/TT-BTC ngày 16 tháng 7 năm 2018 sửa đội, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về [...]

12 07, 2018

Quyết định số 1522/QĐ-KTNN ngày 10/7/2018 của Tổng Kiểm toán nhà nước

2018-07-13T16:15:03+00:0012 - 07 - 2018|

Quyết định số 1522/QĐ-KTNN ngày 10/7/2018 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc phân công nhiệm vụ của Tổng Kiểm toán nhà nước và các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước. Ngày ban hành [...]

2 07, 2018

Nghị định số 96/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi …

2018-07-06T14:56:27+00:0002 - 07 - 2018|

Nghị định số 96/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi. Nghị [...]