Tin nổi bật

Văn bản chuyên ngành

//Văn bản chuyên ngành
5 05, 2018

Thông tư 41/2018/TT-BTC xử lý tài chính khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty Cổ phần

2018-07-04T09:36:30+00:0005 - 05 - 2018|

Thông tư này hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu [...]

12 03, 2018

Nghị định số: 41/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ

2018-10-29T09:13:59+00:0012 - 03 - 2018|

Ngày 12 tháng 3 năm 2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. 1. Nghị định này [...]

12 03, 2018

Thông tư 23/2018/TT-BTC hướng dẫn kế toán chứng quyền …

2018-07-04T08:38:18+00:0012 - 03 - 2018|

Thông tư 23/2018/TT-BTC ngày 12/03/2018 hướng dẫn kế toán chứng quyền có đảm bảo đối với công ty chứng khoán là tổ chức phát hành BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA [...]

11 10, 2017

Thông tư số: 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính

2018-10-26T09:31:57+00:0011 - 10 - 2017|

Ngày 10 tháng 10 năm 2017 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 107/2017 về việc hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 [...]

31 08, 2017

Thông tư 91/2017/TT-BTC. Quy định về việc thi, cấp, quản lý …

2018-07-04T08:38:46+00:0031 - 08 - 2017|

Thông tư 91/2017/TT-BTC ngày 31/08/2017 Quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này quy định [...]

15 11, 2016

Thông tư 297/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc cấp, quản lý …

2018-07-04T08:39:23+00:0015 - 11 - 2016|

Thông tư 297/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc cấp, quản lý và sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI [...]

15 11, 2016

Thông tư 292/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn …

2018-07-04T08:41:12+00:0015 - 11 - 2016|

Thông tư 292/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán   BỘ [...]

15 11, 2016

Thông tư 296/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về …

2018-07-04T08:40:49+00:0015 - 11 - 2016|

Thông tư 296/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán   BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ [...]

14 11, 2016

Thông tư 271/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu …

2018-07-04T08:41:37+00:0014 - 11 - 2016|

Thông tư 271/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế [...]