Tin nổi bật

Văn bản pháp quy

//Văn bản pháp quy
6 11, 2019

Thông tư số 76/2019/TT-BTC ngày 5 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính.

2019-11-07T16:30:26+00:0006 - 11 - 2019|

Ngày 5 tháng 11 năm 2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 76/2019/TT-BTC về hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi. Căn cứ Luật Quản lý, [...]

28 10, 2019

Nghị định số:79/2019/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ.

2019-10-31T14:20:25+00:0028 - 10 - 2019|

Ngày 26 tháng 10 năm 2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2019/NĐ-CP về sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về [...]

16 10, 2019

Thông tư số:157/2019/TT-BQP ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Bộ Quốc phòng.

2019-10-24T11:24:18+00:0016 - 10 - 2019|

Ngày 15 tháng 10 năm 2019 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 157/2019/TT-BQP về hướng dẫn thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp do nhà [...]

16 10, 2019

Thông tư số:155/2019/TT-BQP ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Bộ Quốc phòng.

2019-10-24T12:58:45+00:0016 - 10 - 2019|

Ngày 15 tháng 10 năm 2019 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 155/2019/TT-BQP về hướng dẫn chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHHH một thành viên do doanh nghiệp nhà nước [...]

14 10, 2019

Thông tư số: 15/2019/TT-NHNN ngày 11 tháng 10 năm 2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

2019-10-28T10:53:34+00:0014 - 10 - 2019|

Ngày 11 tháng 10 năm 2019 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số:15/2019/TT-NHNN về sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật về hồ sơ, thủ tục [...]

9 10, 2019

Nghị định số:76/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ.

2019-10-09T15:14:48+00:0009 - 10 - 2019|

Ngày 08 tháng 10 năm 2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng [...]

2 10, 2019

Thông tư số:68/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 09 năm 2019 của Bộ Tài chính.

2019-10-21T13:36:43+00:0002 - 10 - 2019|

Ngày 30 tháng 09 năm 2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 68/2019/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 09 năm 2018 của Chính [...]

30 09, 2019

Nghị định số:75/2019/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ.

2019-09-30T10:50:00+00:0030 - 09 - 2019|

Ngày 26 tháng 9 năm 2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ [...]

25 09, 2019

Nghị định số:74/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ.

2019-10-03T13:42:41+00:0025 - 09 - 2019|

Ngày 23 tháng 9 năm 2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 74/2019/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 20115 của Chính [...]

22 09, 2019

Thông tư số:66/2019/TT-BTC ngày 20 tháng 9 năm 2019 của Bộ Tài chính.

2019-10-24T14:30:08+00:0022 - 09 - 2019|

Ngày 20 tháng 9 năm 2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 66/2019/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2015 của [...]