Tin nổi bật

Văn bản pháp quy

//Văn bản pháp quy
24 05, 2019

Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20 tháng 05 năm 2019 của Chính phủ.

2019-05-24T10:04:24+00:0024 - 05 - 2019|

Ngày 20 tháng 5 năm 2019 Chính phủ ban hành nghị định số 44/2019/NĐ-CP về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Căn cứ Luật tổ [...]

15 05, 2019

Nghị định số:39/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 của Chính phủ.

2019-05-15T16:26:29+00:0015 - 05 - 2019|

Ngày 10 tháng 5 năm 2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 39/2019/NĐ-CP Về tổ chức và hoạt động của quỹ Phát Triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Căn cứ Luật tổ chức Chính [...]

11 05, 2019

Nghị định số:38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 05 năm 2019 của Chính phủ

2019-05-15T16:30:10+00:0011 - 05 - 2019|

Ngày 09 tháng 05 năm 2019 Chính phủ ban hành nghị định số 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Căn cứ [...]

26 04, 2019

Nghị định số:33/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ.

2019-04-26T09:12:36+00:0026 - 04 - 2019|

Ngày 23 tháng 4 năm 2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2019/NĐ-CP quy định việc quản lý,sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Căn cứ [...]

15 04, 2019

Thông tư số:21/2019/TT-BTC ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Bộ Tài chính.

2019-04-26T08:59:08+00:0015 - 04 - 2019|

Ngày 11 tháng 4 năm 2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 21/2019/TT-BTC về hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và chuyển nhượng vốn Nhà nước theo phương thức dựng số. [...]

5 04, 2019

Thông tư số:18/2019/TT-BTC ngày 03 tháng 4 năn 2019 của Bộ Tài chính.

2019-04-22T14:32:47+00:0005 - 04 - 2019|

Ngày 03 tháng 4 năm 2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 18/2019/TT-BTC về việc bãi bỏ Thông tư số 134/2014/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn [...]

2 04, 2019

Thông tư số:03/2019/TT-NHNN ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

2019-04-04T15:33:04+00:0002 - 04 - 2019|

Ngày 29 tháng 3 năm 2019 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 03/2019/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 32/2013/TT-NHNN ngày 26 tháng 12 [...]

22 03, 2019

Nghị định số:29/2019/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ.

2019-03-22T08:40:40+00:0022 - 03 - 2019|

Ngày 20 tháng 3 năm 2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2019/NĐ-CP Quyết định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ Luật lao đồng về việc cấp phép hoạt động cho [...]

21 03, 2019

Thông tư số:16/2019/TT-BTC ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Bộ Tài chính

2019-04-01T14:19:22+00:0021 - 03 - 2019|

Ngày 18 tháng 3 năm 2019 Bộ Tài chính ban hành thông tư số 16/2019/TT-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí được trích để thực hiện chế độ ưu tiên đối với cán [...]

20 03, 2019

Thông tư số:13/2019/TT-BTC ngày 15 tháng 3 năm 2019 của Bộ Tài chính.

2019-03-23T10:57:18+00:0020 - 03 - 2019|

Ngày 15 tháng 3 năm 2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2015 hướng [...]