Tin nổi bật

Văn bản pháp quy

//Văn bản pháp quy
9 11, 2018

Nghị định số: 153/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ

2018-11-09T14:24:59+00:0009 - 11 - 2018|

Ngày 07 tháng 11 năm 2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 153/2018/NĐ-CP quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn [...]

9 11, 2018

Nghị định số: 151/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ

2018-11-09T14:14:50+00:0009 - 11 - 2018|

Ngày 07 tháng 11 năm 2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 151/2018/NĐ-CP về sửa đội, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi [...]

26 10, 2018

Nghị định số: 148/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ

2018-10-26T08:52:03+00:0026 - 10 - 2018|

Ngày 24 tháng 10 năm 2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 148/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính [...]

25 10, 2018

Nghị định số: 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ

2018-10-27T14:21:14+00:0025 - 10 - 2018|

Ngày 17 tháng 10 năm 2018 Chính phủ ban hành nghị định số 146/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế. Căn [...]

22 10, 2018

Nghị định số: 143/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ

2018-10-26T08:55:03+00:0022 - 10 - 2018|

Ngày 15/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc đối [...]

2 10, 2018

Nghị định số: 131/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ

2018-10-26T08:57:53+00:0002 - 10 - 2018|

Nghị định số 131/2018/NĐ - CP ngày 29 tháng 9 năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại [...]

28 09, 2018

Thông tư số: 87/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính.

2018-10-12T14:22:46+00:0028 - 09 - 2018|

Thông tư số: 87/1018/TT-BTC ngày 27/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số: 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính [...]

20 09, 2018

Nghị định số: 119/2018/NĐ – CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ

2018-10-26T08:58:41+00:0020 - 09 - 2018|

Nghị định 119/2018/NĐ - CP của Chính phủ ngày 12 tháng 9 năm 2018 về việc Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Căn cứ Luật tổ [...]

19 09, 2018

Thông tư số 82/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính

2018-10-06T10:48:41+00:0019 - 09 - 2018|

Thông tư số 82/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 30 tháng 8 năm 2018 về việc bãi bỏ nội dung ví dụ 37 Quy định tại Điểm A.4 Khoản 10 Điều 7 Thông tư số [...]

15 09, 2018

Quyết định số: 583/QĐ-UBCK; Quyết định số 584/QĐ-UBCK…..

2018-10-02T14:19:29+00:0015 - 09 - 2018|

Ngày 6 tháng 7 năm 2018 Ủy ban chứng khoán nhà nước đã ban hành quy chế mẫu về bán đấu giá theo lô chuyển nhượng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước [...]