Tin nổi bật

Tin tức ngành

//Tin tức ngành
18 01, 2019

Bộ Tài chính ban hành kế hoạch cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp

2019-01-18T10:20:14+00:0018 - 01 - 2019|

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2451/QĐ-BTC ngày 28/12/2018 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 9/11/2018 của Chính phủ về ban hành Chương trình [...]

14 01, 2019

Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

2019-01-14T14:43:14+00:0014 - 01 - 2019|

Ngày 28/12/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 132/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ. Các doanh nghiệp siêu nhỏ được bố trí phụ trách kế toán mà [...]

14 01, 2019

Các nguyên tắc trong việc lập báo cáo tài chính tổng hợp

2019-01-21T10:23:59+00:0014 - 01 - 2019|

Báo cáo tài chính tổng hợp là báo cáo nhằm cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kết quả hoạt động, các luồng tiền từ hoạt động và các thông tin thuyết minh [...]

8 01, 2019

Nghị định số 165/2018/NĐ-CP: Gỡ vướng các giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

2019-01-08T09:27:30+00:0008 - 01 - 2019|

Với các quy định cụ thể về chứng từ điện tử, sử dụng chữ ký số, chữ ký điện tử… Nghị định 165/2018/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành sẽ tạo căn cứ pháp lý [...]

7 01, 2019

Quy định mới về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán.

2019-01-07T09:21:56+00:0007 - 01 - 2019|

Thông tư số 128/2018/TT-BTC Bộ Tài chính ban hành mới đây đã quy định rõ, các tổ chức cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán phải thực hiện niêm yết giá, công khai [...]

2 01, 2019

Thông báo thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về Thuế năm 2019

2019-01-02T17:03:25+00:0002 - 01 - 2019|

Ngày 28 tháng 12 năm 2018 Trường nghiệp vụ Thuế thuộc Tổng cục thuế ban hành thông báo số 132/TB-HĐT về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục [...]

2 01, 2019

Điểm mới giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

2019-01-03T15:18:49+00:0002 - 01 - 2019|

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 165/2018/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính. Theo đó, cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong hoạt [...]

21 12, 2018

Không bắt buộc phải có chữ ký trên hóa đơn điện tử

2018-12-21T13:30:29+00:0021 - 12 - 2018|

(TBTCO) - Phản hồi ý kiến doanh nghiệp về hóa đơn điện tử phải có chữ ký của khách hàng mới được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN, đại diện Tổng [...]