Tin nổi bật

Tin tức ngành

//Tin tức ngành
23 09, 2019

Áp dụng kế toán công cụ tài chính theo chuẩn mực quốc tế tại các ngân hàng thương mại Việt Nam.

2019-09-23T11:47:24+00:0023 - 09 - 2019|

Sự đa dạng hóa các hoạt động, nghiệp vụ kinh doanh của các NHTM Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế cũng làm cho các CCTC của các NHTM Việt Nam ngày càng [...]

23 09, 2019

Kiểm toán hoạt động đối với việc quản lý nợ công cần tập trung vào những nội dung gì?

2019-09-23T10:05:14+00:0023 - 09 - 2019|

Kiểm toán hoạt động đối với việc quản lý nợ công cần tập trung vào những nội dung gì? Theo Chuẩn mực kiểm toán của Tổ chức quốc tế Các cơ quan Kiểm toán tối [...]

23 09, 2019

Xây dựng và áp dụng chuẩn mực kế toán công tại Việt Nam.

2019-09-23T08:55:34+00:0023 - 09 - 2019|

Việc nghiên cứu, xây dựng và công bố hệ thống chuẩn mực kế toán công của Việt Nam gắn với việc triển khai đề án xây dựng mô hình lập báo cáo tài chính nhà [...]

19 09, 2019

Xin ý kiến về Chương trình Kiểm toán mẫu-BCTC (bản cập nhật lần thứ 3).

2019-09-19T14:24:32+00:0019 - 09 - 2019|

Theo kế hoạch hoạt động chuyên môn của VACPA năm 2019 và nhằm mục đích đảm bảo, nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán thông qua việc tăng cường áp dụng phương pháp kiểm [...]

19 09, 2019

Kiểm toán kiến nghị thế nào khi các DN CPH vi phạm việc quản lý và sử dụng đất?

2019-09-19T13:08:59+00:0019 - 09 - 2019|

Kiểm toán kiến nghị thế nào khi các DN CPH vi phạm việc quản lý và sử dụng đất? Theo mục tiêu kiểm toán được Tổng Kiểm toán Nhà nước giao, có 3 nội dung [...]

18 09, 2019

Thông báo về kỳ thi kiểm toán viên, kế toán viên năm 2019.

2019-09-19T14:18:40+00:0018 - 09 - 2019|

Ngày 17/09/2019, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam nhận được Thông báo số 01/TB-HĐT ngày 17/09/2019  của Hội đồng thi kiểm toán viên, kế toán viên năm 2019 về kỳ thi kiểm toán [...]

17 09, 2019

Đổi mới đào tạo kế toán, kiểm toán để đáp ứng yêu cầu của hội nhập.

2019-09-17T14:19:15+00:0017 - 09 - 2019|

Hằng năm, Việt Nam có tới hàng chục nghìn sinh viên tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán. Tuy nhiên, nhiều sinh viên tốt nghiệp vẫn chưa thể đáp ứng [...]

16 09, 2019

05 trường hợp được Quỹ bảo lãnh tín dụng xem xét xử lý rủi ro

2019-09-17T13:32:50+00:0016 - 09 - 2019|

Từ ngày 15/10/2019, cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ thực hiện theo Thông tư số 57/2019/TT-BTC ngày 26/8/2019 của Bộ Tài chính. [...]

14 09, 2019

Hóa giải thách thức cho dịch vụ kế toán, kiểm toán trước “cơn bão” Cách mạng công nghiệp 4.0.

2019-09-17T14:07:49+00:0014 - 09 - 2019|

Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực kế toán, kiểm toán, trong đó chú trọng đổi mới và tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao. Cuộc [...]