Tin nổi bật

Chuyển giá sau BEPS.

Diễn đàn Công nghệ Tin học Mobile

Chuyển giá sau BEPS.

Bốn năm trước, OECD đã đưa ra các báo cáo cuối cùng về dự án BEPS toàn diện của mình, công ty cũng đã cố gắng giải quyết một số vấn đề chính về chuyển giá. Hướng dẫn giá chuyển nhượng mới nhấn mạnh hơn vào đóng góp kinh tế của mỗi thực thể nhóm. Đây là một cách tiếp cận hợp lý để trả lời những thách thức của nền kinh tế kỹ thuật số. Đồng thời, việc giải thích và đo lường sự đóng góp của nền kinh tế, có thể tạo ra nhiều thách thức hơn so với các cách tiếp cận trước đó. Do lợi ích trái ngược của chính quyền thuế trong các vấn đề chuyển giá, kết quả của BEPS Action 14 (Thủ tục thỏa thuận lẫn nhau) khá khiêm tốn. Các kết quả hiện tại chỉ bao gồm các khuyến nghị tốt nhất của các hướng dẫn sử dụng, và không có hướng dẫn chính xác ràng buộc nào cho các thỏa thuận định giá trước đa phương hoặc các cơ chế giải quyết tranh chấp.

Trong MY VIEW, tiến trình khác nhau về giá chuyển nhượng và thiết lập thể chế của nó sau dự án OECD BEPS có thể làm tăng nguy cơ đánh thuế hai lần hoặc các thủ tục giải quyết tranh chấp kéo dài. Cấu trúc và phân tích cẩn thận của các cơ sở dữ liệu và các chuỗi giá trị cho các thực thể nhóm đơn lẻ là quan trọng hơn bao giờ hết trong lĩnh vực chuyển giá.

Mức độ liên quan cao của giá chuyển nhượng trong toàn bộ dự án OECD BEPS có thể được nhìn thấy trong thực tế là bốn trong số mười bốn mục hành động đã xử lý các vấn đề về giá chuyển nhượng. Các hành động 8 đến 10 đã tìm cách giải quyết sự liên quan ngày càng tăng của các tài sản vô hình trong nền kinh tế.

Bất kỳ thỏa thuận giá chuyển nhượng đều yêu cầu một chức năng và phân tích rủi ro là bước đầu tiên. Trong hướng dẫn định giá chuyển nhượng OECD được khởi chạy lại từ năm 2017, sự liên quan và cách tiếp cận chung đã được thay đổi mạnh mẽ. Các điều khoản hợp đồng chỉ đóng một vai trò nhỏ trong việc xác định chức năng và hồ sơ rủi ro của một thực thể. Các điều khoản luôn phải được chứng minh bằng việc ra quyết định thực tế trong hoạt động kinh doanh của đơn vị.

Liên quan chặt chẽ đến điểm đó là sự xem xét mới của vô hình. Trước hết, định nghĩa về một thứ vô hình đã được mở rộng vì mọi thứ không phải là tài sản đều có thể được coi là một thứ vô hình. Thứ hai và quan trọng hơn nhiều, OECD đã đề xuất một cách tiếp cận hoàn toàn mới để đo lường sự đóng góp kinh tế của một thực thể đối với các tài sản vô hình của nhóm. Trong hệ thống cũ, có thể quy tất cả các khoản thu của một tài sản vô hình cho chủ sở hữu hợp pháp của nó. Cách tiếp cận mới đòi hỏi một chức năng chi tiết và riêng biệt và phân tích rủi ro cho các tài sản vô hình. Do đó, một quy trình năm bước phải được thực hiện để phân tích đóng góp kinh tế của một thực thể. Đây là khái niệm được gọi là DEMPE ( D evelopment, E nhuity, M aintenance, Pquay, E xploit).

Sự nhấn mạnh mới về đóng góp kinh tế và vô hình cũng yêu cầu xem xét lại sự phù hợp của các phương thức chuyển giá đơn lẻ. Năm 2018, chương hướng dẫn định giá chuyển nhượng OECD cho việc áp dụng phương pháp phân chia lợi nhuận giao dịch đã được sửa đổi hoàn toàn. Phương pháp phân chia lợi nhuận giao dịch hiện được xem là một phương pháp thích hợp nếu các tài sản vô hình duy nhất là một phần của giao dịch.

Những trải nghiệm đầu tiên với khách hàng cho thấy các khái niệm mới đặc biệt phù hợp với các công ty có mô hình kinh doanh số hóa. Việc áp dụng khái niệm DEMPE thực sự giúp xác định sự đóng góp kinh tế của một thực thể. Đồng thời, phân tích chuyên sâu đòi hỏi nỗ lực cao hơn và đôi khi rất khó áp dụng các khái niệm trừu tượng vào tình huống thực tế của khách hàng. Hơn nữa, nó đòi hỏi sự hợp tác tăng cường giữa các công ty thành viên Moore Global duy nhất để phân tích đóng góp kinh tế và để tránh sự không nhất quán đối với các cơ quan quản lý thuế khác nhau.

Bản chất trừu tượng và các hướng dẫn hiếm hoi về khái niệm DEMPE làm tăng sự cần thiết cho một thỏa thuận định giá trước đa phương. OECD cũng đã thừa nhận rằng những thay đổi về giá chuyển nhượng do BEPS yêu cầu phải xem xét và sửa đổi đáng kể các thủ tục thỏa thuận. Tuy nhiên, kết quả của BEPS Action 14 tương ứng khá không rõ ràng. Các kết quả chính là một đánh giá ngang hàng về các quy tắc cụ thể của từng quốc gia và việc xây dựng các thực tiễn tốt nhất về nghiến. Hơn nữa, khách hàng phải thích nghi và thay đổi công việc kinh doanh của họ theo cách thậm chí nhanh hơn. Do đó, khuyến nghị của OECD rằng các trường hợp nên được giải quyết trong khung thời gian 24 tháng là không thỏa đáng.

Vì quá trình đánh giá ngang hàng vẫn đang tiếp diễn, các điều kiện cho các thỏa thuận đa phương nói chung có thể được cải thiện trong tương lai gần. Trong khi đó, khách hàng (và chúng tôi với tư cách là cố vấn của họ) chỉ có sự lựa chọn giữa việc áp dụng các khái niệm mới và đối mặt với nguy cơ tranh chấp cao hơn hoặc nộp đơn cho một thủ tục thỏa thuận đa phương kéo dài.

Tiến sĩ Sven Helm
Moore Lãnh đạo chuyển giá toàn cầu
Email Sven
60125_a.jpg
Tiến sĩ Rainer Bräutigam
Cố vấn thuế
Email Rainer
IMG_1696.JPG

Về Moore

Tại Moore, mục đích của chúng tôi là để giúp mọi người phát triển mạnh – khách hàng của chúng tôi, nhân dân ta và cộng đồng mà họ đang sống và làm việc tại Chúng tôi là một kế toán toàn cầu và gia đình cố vấn của hơn 30.000 người trên hơn 260 công ty độc lập và 110 quốc gia. , kết nối và hợp tác để chăm sóc các nhu cầu của bạn – địa phương, quốc gia và quốc tế.

Tiến sĩ Sven Helm
2019-09-18T14:03:09+00:0012 - 09 - 2019|