Tin nổi bật

Cơ cấu tổ chức

//Cơ cấu tổ chức
Diễn đàn Công nghệ Tin học Mobile

Cơ cấu tổ chức

Số lượng Cán bộ, nhân viên tính tới thời điểm hiện nay: 156 người

Trong đó:

  • Bộ phận nghiệp vụ: 140 (Trong đó, có 40 Kỹ sư trực tiếp thực hiện công việc kiểm toán)
  • Bộ phận Hành chính: 16 người
  • Số người có Chứng chỉ kiểm toán viên quốc gia: 28 người
  • Số người có Thẻ thẩm định viên về giá: 12 người

2018-10-11T15:58:02+00:0001 - 07 - 2018|