Tin nổi bật

Giao dịch bán và cho thuê lại và hàm ý IFRS 16.

///Giao dịch bán và cho thuê lại và hàm ý IFRS 16.
Diễn đàn Công nghệ Tin học Mobile

Giao dịch bán và cho thuê lại và hàm ý IFRS 16.

Ngành vận tải biển đã trải qua một thập kỷ đầy thách thức với tỷ lệ áp lực và tác động liên tục của cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 bao gồm cải cách ngành ngân hàng với việc thực hiện các quy tắc quản lý rủi ro chặt chẽ hơn. Các quy định mới của Basel III đã khiến rất nhiều ngân hàng vận chuyển truyền thống tái cấu trúc các danh mục cho vay của công ty bao gồm cả vận chuyển. Trong một số trường hợp, các ngân hàng đã quyết định giảm mạnh việc tiếp xúc với ngành vận tải do nhận thức cao về rủi ro và lo ngại về tính chất chu kỳ của nó. Điều này đã dẫn đến việc giảm đáng kể các khoản tiền có sẵn để vay và khiến các công ty vận tải tìm kiếm các phương thức tài trợ thay thế cho việc mua lại các tàu như bán và cho thuê, phát hành trái phiếu niêm yết và liên doanh với các quỹ đầu tư tư nhân.
Trong vài năm qua, chúng ta đã chứng kiến ​​số lượng giao dịch bán và cho thuê ngày càng tăng giữa các công ty sở hữu tàu tư nhân và niêm yết với các ngân hàng Trung Quốc. Các ngân hàng Trung Quốc đã tận dụng khoảng cách mà các ngân hàng truyền thống đã để lại và đóng vai trò trung gian giữa các nhà máy đóng tàu Trung Quốc và các chủ tàu quốc tế bằng cách tạo điều kiện cho các loại giao dịch này. Nhưng làm thế nào để giao dịch bán và cho thuê hoạt động?   
Định nghĩa bán và cho thuê lại
Trong bối cảnh của ngành vận tải, bán và cho thuê là một giao dịch trong đó một công ty vận chuyển bán tàu của mình cho một công ty khác và sau đó cho thuê lại. Công ty vận chuyển bán tàu trở thành bên thuê và công ty mua tàu trở thành bên cho thuê. Trong loại giao dịch này, bên cho thuê thường là một công ty cho thuê, một quỹ đầu tư tư nhân hoặc một nhà đầu tư tổ chức.
Việc bán tàu được thực hiện với sự hiểu rằng công ty vận chuyển sẽ ngay lập tức cho thuê lại tài sản từ người mua. Có nhiều hợp đồng tiêu chuẩn hóa được ban hành bởi các cơ quan khác nhau để tạo thuận lợi cho quá trình này. Các chi tiết cụ thể của hợp đồng cho thuê được điều chỉnh theo nhu cầu của từng khách hàng và thường được sắp xếp trong một khoảng thời gian cụ thể trong khoảng từ 7 đến 10 năm, một điều lệ thời gian quy định và một lựa chọn mua hàng vào cuối hợp đồng. 
Những lợi ích cho chủ tàu từ các loại giao dịch này là gì?
Giao dịch bán và cho thuê cho phép các công ty giải phóng tiền mặt, cải thiện tính thanh khoản và tái triển khai vốn vào các hoạt động vận chuyển cốt lõi bằng cách hưởng lợi từ việc sử dụng tàu. Vì thỏa thuận bán và cho thuê là một cách thay thế cho việc vay vốn, nên có những công ty vận chuyển chọn phương thức tài trợ này nếu các khoản thanh toán cho thuê thấp hơn các khoản thanh toán lãi mà họ sẽ phải trả nếu họ đã vay tiền để mua tài chính của tài sản. Đối với hầu hết các công ty, điều đó cho phép họ vận hành tàu của họ trong một thị trường mà họ biết khá rõ và, nếu điều kiện thị trường được cải thiện để mua lại tàu của họ với giá thấp hơn bằng cách sử dụng tùy chọn mua được nhúng trong hợp đồng.
Những lợi ích khác của các giao dịch như thế này là thanh khoản được bảo đảm có thể được sử dụng để thanh toán các khoản nợ khác và giúp công ty linh hoạt hơn để giải quyết các thách thức từ các giao ước cho vay thanh khoản tối thiểu và các ràng buộc giao ước khác. 
Hàm ý IFRS 16
Trong lịch sử các công ty có thể cấu trúc một thỏa thuận để có một tài sản và trách nhiệm liên quan của nó ra khỏi bảng cân đối. Họ cấu trúc một thỏa thuận như một hợp đồng thuê hoạt động bằng cách chuyển rủi ro sở hữu từ công ty sang các thực thể có mục đích đặc biệt để giảm thiểu bất kỳ hậu quả pháp lý và vốn nào. Tuy nhiên, với việc áp dụng IFRS 16 từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, tất cả các hợp đồng thuê phải được đưa vào báo cáo về tình hình tài chính và được xử lý theo cùng một cách cho dù thỏa thuận ban đầu được cấu trúc như một hoạt động cho thuê tài chính. Điều này có nghĩa là từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, tất cả các chủ sở hữu có hợp đồng mua bán và cho thuê hiện được phân loại là hợp đồng thuê hoạt động sẽ phải công nhận lợi ích của họ đối với tàu là một tài sản trong báo cáo tình hình tài chính và đồng thời ghi lại trách nhiệm thanh toán cho thuê trong tương lai theo điều lệ.
Việc thực hiện tiêu chuẩn mới có thể có tác động đáng kể đến tỷ lệ trang bị của các công ty vận tải thuê một số lượng lớn tàu theo hợp đồng thuê hoạt động, vì việc xử lý mới sẽ làm tăng cả tài sản và nợ phải trả. Tổng nợ sẽ cao hơn và điều này có thể có tác động với các giao ước cho vay dựa trên tổng mức nợ vì nó có thể dẫn đến vi phạm do những thay đổi kế toán sắp tới.    
Những thay đổi cũng có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận. Theo điều trị hiện tại, chi phí được trải đều trong suốt thời gian thuê hoạt động. Theo tiêu chuẩn mới, có hai yếu tố quyết định: 1) khấu hao của tàu; và 2) phí lãi suất. Khấu hao sẽ được tính cho việc sử dụng phương pháp đường thẳng nhưng phí lãi sẽ được tính theo phần trước của hợp đồng thuê. Mặc dù tổng phí cho thuê sẽ giống nhau trong thời gian thuê tàu, nhưng nó sẽ được nạp trước nhiều hơn, với mức phí cao hơn trong những năm trước và phí thấp hơn trong những năm sau đó. 
Tiêu chuẩn mới sẽ có tác động tích cực tiềm tàng đối với dòng tiền hoạt động, vì một số dòng tiền hiện đang được hiển thị là dòng tiền hoạt động sẽ được phân loại là dòng tiền tài trợ. Điều này phần lớn sẽ phụ thuộc vào cách công ty hạch toán chi phí lãi suất trước đây trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ. 
Dựa trên tiêu chuẩn mới, tất cả các hợp đồng thuê sẽ theo phương pháp cũ được sử dụng để xác định giá trị của hợp đồng thuê tài chính. Giá trị của tàu và trách nhiệm liên quan sẽ dựa trên giá trị hiện tại của các khoản thanh toán cho thuê được chiết khấu bằng cách sử dụng lãi suất ẩn trong hợp đồng thuê, nếu tỷ lệ đó có thể được xác định dễ dàng. Nếu tỷ lệ không thể được xác định dễ dàng, bên thuê sẽ sử dụng tỷ lệ vay tăng dần của họ.
Tiêu chuẩn mới cũng yêu cầu một thực thể xác định xem việc chuyển tàu có được tính là bán hàng hay không dựa trên sự thỏa mãn các yêu cầu của IFRS 15 về nghĩa vụ thực hiện. Trong trường hợp việc chuyển nhượng đáp ứng định nghĩa về việc bán hàng, bên thuê sẽ đo lường đúng con tàu của công ty phát sinh từ tỷ lệ cho thuê của số tiền vận chuyển trước đó liên quan đến quyền sử dụng mà bên thuê giữ lại. Theo đó, bên thuê sẽ chỉ nhận ra số tiền lãi hoặc lỗ liên quan đến tàu được chuyển cho bên cho thuê. Trong trường hợp việc xem xét bán tàu không bằng giá trị hợp lý của tàu hoặc nếu tỷ lệ được đặt không phải là giá thị trường,
Trong trường hợp việc chuyển nhượng tàu của bên bán không đáp ứng các yêu cầu của IFRS 15 khi bán, bên thuê sẽ tiếp tục công nhận tàu được chuyển nhượng và sẽ ghi nhận trách nhiệm tài chính bằng với số tiền chuyển nhượng bằng cách áp dụng IFRS 9 Ngược lại sẽ áp dụng cho bên cho thuê, những người sẽ nhận ra một tài sản tài chính bằng với số tiền chuyển nhượng bằng cách áp dụng IFRS 9. 
Làm thế nào chúng ta có thể giúp đỡ? 
Moore Stephens được coi là một trong những công ty tư vấn vận chuyển hàng đầu thế giới do kiến ​​thức chuyên môn của chúng tôi và tư vấn và hỗ trợ trên phạm vi rộng. Tóm tắt ở trên không bao gồm tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn mới. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp hướng dẫn về việc thực hiện tiêu chuẩn mới và điều này sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn như thế nào.
Để biết thêm thông tin hoặc thảo luận về cách chúng tôi có thể giúp bạn chuyển đổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

2019-07-12T13:55:47+00:0010 - 07 - 2019|