Tin nổi bật

Khai thuế điện tử giúp nâng cao công tác hỗ trợ quyết toán thuế.

///Khai thuế điện tử giúp nâng cao công tác hỗ trợ quyết toán thuế.
Diễn đàn Công nghệ Tin học Mobile

Khai thuế điện tử giúp nâng cao công tác hỗ trợ quyết toán thuế.

Nhằm tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo Nghị quyết số 19/NQ-CP và Chính phủ điện tử theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP, Tổng cục Thuế đã nâng cấp dịch vụ Thuế điện tử (eTax) để hỗ trợ người nộp thuế (NNT) thực hiện khai quyết toán thuế thuận lợi hơn, cụ thể:

(i) Bổ sung cung cấp dịch vụ khai quyết toán thuế trực tuyến cho người nộp thuế là cá nhân và tổ chức không có chữ ký số, thay cho việc khai thuế qua mạng như trước đây trên hệ thống QTT TNCN (TNCN online). Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

(ii) Tích hợp và thay thế 02 hệ thống khai thuế http://nhantokhai.gdt.gov.vn và nộp thuế http://nopthue.gdt.gov.vn để hỗ trợ người nộp thuế là doanh nghiệp thực hiện đầy đủ việc khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử trên cùng một hệ thống http://thuedientu.gdt.gov.vn để giảm thời gian khai thuế, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.

(iii) Hỗ trợ người nộp thuế là cá nhân có nhiều nguồn thu nhập từ nhiều nơi khác nhau có thể chọn và xác định được nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế một cách dễ dàng, chỉ bằng các nút tích lựa chọn đơn giản trên ứng dụng – thay vì trước đây NNT phải tự nghiên cứu quy định tại Thông tư để xác định nơi quyết toán, tránh trường hợp người nộp thuế xác định sai địa điểm nộp hồ sơ QTT, dẫn đến mất thời gian và công sức của NNT do  phải đi lại nhiều. Ngoài ra, dịch vụ thuế điện tử cũng hỗ trợ để cá nhân có thế khai các chỉ tiêu trên tờ khai thuế theo đúng quy định, hỗ trợ việc tính toán để giảm sai sót về số học trên tờ khai.

(iv) Hỗ trợ cán bộ thuế kiểm tra nhanh tính đầy đủ của hồ sơ khai QTT  trước khi chính thức phê duyệt vào ứng dụng quản lý thuế của ngành, trường hợp hồ sơ khai QTT thuế có sai sót thì phản hồi ngay để NNT biết và điều chỉnh, bổ sung.

Việc khai trực tuyến đã hỗ trợ NTNT khai thuế đúng, xác định cơ quan thuế quyết toán đúng nhưng cá nhân vẫn phải gửi hồ sơ giấy đến CQTT do chưa có chữ ký số và để tránh tình trạng lợi dụng MST của cá nhân khác để quyết toán thuế trực tuyến. Dự kiến trong năm 2018, ngành thuế sẽ tiếp tục cải cách, xây dựng và nâng cấp ứng dụng CNTT để người nộp thuế có thể gửi hồ sơ QTT thuế điện tử mà không bắt buộc phải gửi hồ sơ giấy nếu đã có chữ ký số và thực hiện thí điểm  hoàn thuế điện tử đối với thuế TNCN từ  tiền lương, tiền công.

Hướng dẫn khai quyết toán thuế TNCN trực tuyến trên trang web của ngành thuế:

Các bước đăng ký:

– Tổ chức, cá nhân truy cập ‘http:thuedientu.gdt.gov.vn hệ thống hiển thị trang chủ:

– NNT là cá nhân: Vào phân hệ CÁ NHÂN để kê khai

– NNT là tổ chức chưa sử dụng CKS: Vào phân hệ TỔ CHỨC CHƯA SỬ DỤNG CKS để kê khai

– NNT là doanh nghiệp: Hệ thống thông báo kê khai trên trạng iHTKK

– Sau khi chọn phân hệ CÁ NHÂN hoặc TỔ CHỨC KHÔNG SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ, hệ thống sẽ hiển thị màn hình trang chủ:

– Sau khi chọn ĐĂNG NHẬP, hệ thống hiển thị màn hình yêu cầu nhập MST, mã kiểm tra

Trường hợp cá nhân hoặc tổ chức chưa sử dụng chữ ký số hệ thống hiển thị màn hình nhập thông tin MST (tương tự như chức năng nhập của hệ thống TNCN online)

Hệ thống có 3 chức năng chính trong tab Quyết toán thuế như sau:

– Chức năng kê “khai trực tuyến”: NNT (bao gồm: cá nhân hoặc tổ chức chưa sử dụng chữ ký số) vào chức năng này khi muốn kê khai trực tiếp số liệu QTT trên website.

– Chức năng “gửi tờ khai quyết toán thuế”: NNT sau khi đã kê khai tờ khai QTT TNCN trên các ứng dụng hỗ trợ NNT khác như HTKK (hỗ trợ kê khai thuế) kết xuất file và vào chức năng này để gửi file đã kiết xuất.

– Chức năng “Tra cứu tờ khai”: Sau khi NNT gửi tờ khai thì họ có thể vào chức năng này để tra cứu, xem xét những tờ khai mà mình đã làm và cập nhật được quá trình tờ khai được xử lý trên hệ thống của ngành thuế (trước đây chưa có chức năng này đối với cá nhân).

– Chức năng “hỗ trợ chọn nơi nộp hồ sơ QTT”:

Trích nguồn
2019-02-28T15:52:35+00:0028 - 02 - 2019|