Tin nổi bật

Luật cạnh tranh 2018 được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018

///Luật cạnh tranh 2018 được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018
Diễn đàn Công nghệ Tin học Mobile

Luật cạnh tranh 2018 được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018

Đây là nội dung mới nổi bật được quy định tại Luật cạnh tranh 2018 được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018.
Theo đó, sức mạnh thị trường đáng kể là một trong hai cơ sở quan trọng để xác định một hoặc một nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường.
Sức mạnh thị trường đáng kể của doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp được xác định căn cứ vào một số yếu tố sau đây:

  • Tương quan thị phần giữa các doanh nghiệp trên thị trường liên quan;
  • Sức mạnh tài chính, quy mô của doanh nghiệp;
  • Rào cản gia nhập, mở rộng thị trường đối với doanh nghiệp khác;
  • Khả năng nắm giữ, tiếp cận, kiểm soát thị trường phân phối, tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ hoặc nguồn cung hàng hóa, dịch vụ;
  • Lợi thế về công nghệ, hạ tầng kỹ thuật;
  • Quyền sở hữu, nắm giữ, tiếp cận cơ sở hạ tầng;
  • Quyền sở hữu, quyền sử dụng đối tượng quyền sở hữu trí tuệ;
  • Khả năng chuyển sang nguồn cung hoặc cầu đối với các hàng hóa, dịch vụ liên quan khác;
  • Các yếu tố đặc thù trong ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh.
2018-07-12T16:06:57+00:0014 - 06 - 2018|