Tin nổi bật

Nghị định số:07/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ.

///Nghị định số:07/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ.
Diễn đàn Công nghệ Tin học Mobile

Nghị định số:07/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ.

Ngày 05 tháng 1 năm 2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 07/2020 về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do ASEN – Hồng – Kông, Trung Quốc giai đoạn 2029-2020.

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 06 tháng 4 năm 2016;

2020-01-13T09:00:39+00:0013 - 01 - 2020|