Tin nổi bật

Nghị định số:10/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 1 năm 2019 của Chính phủ

///Nghị định số:10/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 1 năm 2019 của Chính phủ
Diễn đàn Công nghệ Tin học Mobile

Nghị định số:10/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 1 năm 2019 của Chính phủ

Ngày 30 tháng 01 năm 2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2019/NĐ-CP về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước.

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

 

2019-03-11T11:11:58+00:0011 - 02 - 2019|