Tin nổi bật

Nghị định số:165/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ

///Nghị định số:165/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ
Diễn đàn Công nghệ Tin học Mobile

Nghị định số:165/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ

Ngày 24 tháng 12 năm 2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 165/2018/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

 

2018-12-27T15:51:57+00:0026 - 12 - 2018|