Tin nổi bật

Nghị định số:38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 05 năm 2019 của Chính phủ

///Nghị định số:38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 05 năm 2019 của Chính phủ
Diễn đàn Công nghệ Tin học Mobile

Nghị định số:38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 05 năm 2019 của Chính phủ

Ngày 09 tháng 05 năm 2019 Chính phủ ban hành nghị định số 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;

2019-05-15T16:30:10+00:0011 - 05 - 2019|