Tin nổi bật

Nghị định số:39/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 của Chính phủ.

///Nghị định số:39/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 của Chính phủ.
Diễn đàn Công nghệ Tin học Mobile

Nghị định số:39/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 của Chính phủ.

Ngày 10 tháng 5 năm 2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 39/2019/NĐ-CP Về tổ chức và hoạt động của quỹ Phát Triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017;

 

 

2019-05-15T16:26:29+00:0015 - 05 - 2019|