Tin nổi bật

Nghị định số:68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ.

/, Văn bản pháp quy/Nghị định số:68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ.
Diễn đàn Công nghệ Tin học Mobile

Nghị định số:68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ.

Ngày 14 tháng 8 năm 2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2019/NĐ-CP  về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

2019-08-16T09:55:37+00:0015 - 08 - 2019|