Tin nổi bật

Nghị định số:76/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ.

///Nghị định số:76/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ.
Diễn đàn Công nghệ Tin học Mobile

Nghị định số:76/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ.

Ngày 08 tháng 10 năm 2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

2019-10-09T15:14:48+00:0009 - 10 - 2019|