Tin nổi bật

Nghị định số:90/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ.

///Nghị định số:90/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ.
Diễn đàn Công nghệ Tin học Mobile

Nghị định số:90/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ.

Ngày 15 tháng 11 năm 2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2019/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;

 

2019-11-20T10:27:54+00:0020 - 11 - 2019|