Tin nổi bật

Bản tin pháp luật tháng 6-2018

///Bản tin pháp luật tháng 6-2018
Diễn đàn Công nghệ Tin học Mobile

Bản tin pháp luật tháng 6-2018

TRONG SỐ NÀY

  • Các văn bản hợp nhất hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế và quản lý hoàn thuế GTGT.
  • Các công văn trả lời về thuế.
  • Quy định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)
  • Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn Nhà nước.
  • Quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế
2018-07-06T17:01:13+00:0001 - 07 - 2018|