Tin nổi bật

Bản tin pháp luật tháng 7-2018

///Bản tin pháp luật tháng 7-2018
Diễn đàn Công nghệ Tin học Mobile

Bản tin pháp luật tháng 7-2018

HỎI ĐÁP VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ

  • Hỏi đáp về chính sách thuế
  • Các công văn liên quan đến chính sách thuế

VĂN BẢN QUẢN LÝ VỀ NHÀ NƯỚC

  • Nghị định số 66 ngày 12 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của kiểm toán nhà nước
  • Thông tư 06/2018/TT-BNV ngày 31 tháng 5 năm 2018 về hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và hội
2018-07-26T09:52:56+00:0026 - 07 - 2018|