Tin nổi bật

Nghị định số: 153/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ

///Nghị định số: 153/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ
Diễn đàn Công nghệ Tin học Mobile

Nghị định số: 153/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ

Ngày 07 tháng 11 năm 2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 153/2018/NĐ-CP quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng.

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;

2018-11-09T14:24:59+00:0009 - 11 - 2018|