Tin nổi bật

Thông tư số 59/2018/TT-BTC về việc sửa đổi bổ sung….

///Thông tư số 59/2018/TT-BTC về việc sửa đổi bổ sung….
Diễn đàn Công nghệ Tin học Mobile

Thông tư số 59/2018/TT-BTC về việc sửa đổi bổ sung….

Thông tư số 59/2018/TT-BTC ngày 16 tháng 7 năm 2018 sửa đội, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về đầu tư vốn Nhà nước vào Doanh nghiệp và quản lý, sự dụng vốn, tài sản tại Doanh nghiệp.

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-08-21T09:36:35+00:0017 - 08 - 2018|