Tin nổi bật

Thông tư số 82/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính

///Thông tư số 82/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính
Diễn đàn Công nghệ Tin học Mobile

Thông tư số 82/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính

Thông tư số 82/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 30 tháng 8 năm 2018 về việc bãi bỏ nội dung ví dụ 37 Quy định tại Điểm A.4 Khoản 10 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT – BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.

 

2018-10-06T10:48:41+00:0019 - 09 - 2018|