Tin nổi bật

Thông tư số: 87/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính.

///Thông tư số: 87/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính.
Diễn đàn Công nghệ Tin học Mobile

Thông tư số: 87/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính.

Thông tư số: 87/1018/TT-BTC ngày 27/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số: 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Điểm mới đầu tiên của Thông tư này là quy định được tạm dừng hoặc chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế thuế nếu đến thời hạn áp dụng biện pháp cưỡng chế mà cơ quan thuế đã ban hành một trong các văn bản:

– Thông báo nộp dần tiền thuế nợ;

– Quyết định gia hạn nộp thuế;

– Thông báo không tính tiền chậm nộp;

…….

 

2018-10-12T14:22:46+00:0028 - 09 - 2018|