Tin nổi bật

Quy định mới về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán

///Quy định mới về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán
Diễn đàn Công nghệ Tin học Mobile

Quy định mới về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Thông tư 127/2018/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2019 và sẽ thay thế Thông tư số 241/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Thông tư 127/2018/TT-BTC bao gồm 7 Điều quy định chi tiết về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán; về thanh toán tiền sử dụng các dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán; về thời gian thu, thanh toán, hoàn trả tiền sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán; quản lý và sử dụng nguồn thu từ cung ứng dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán cũng như các điều khoản chi tiết thi hành. Thông tư cũng kèm theo Phụ lục chi tiết về biểu giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở Giao dịch và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Đối tượng áp dụng của Thông tư gồm: (i) tổ chức cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán theo quy định tại Thông tư này gồm Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán và hoạt động tại Việt Nam. (ii) Tổ chức, cá nhân sử dụng các dịch vụ chứng khoán được cung cấp bởi tổ chức cung cấp dịch vụ chứng khoán trên gồm: các thành viên giao dịch của Sở Giao dịch chứng khoán (bao gồm cả thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh), thành viên của Trung tâm lưu ký chứng khoán (bao gồm thành viên lưu ký và thành viên bù trừ); tổ chức đăng ký niêm yết; tổ chức niêm yết; công ty quản lý quỹ; tổ chức phát hành; tổ chức mở tài khoản trực tiếp tại Trung tâm lưu ký chứng khoán; cá nhân, tổ chức thực hiện chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán; Kho bạc Nhà nước; tổ chức phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh theo quy định của Luật Quản lý nợ công; Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố phát hành trái phiếu chính quyền địa phương. (iii) Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Đáng chú ý, Thông tư 117 bổ sung các quy định về giá dịch vụ áp dụng tại Thị trường chứng khoán phái sinh. Theo đó, tại Sở Giao dịch Chứng khoán, giá dịch vụ đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh là 20 triệu đồng; giá dịch vụ quản lý thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh là 20 triệu đồng/năm; giá dịch vụ giao dịch chứng khoán phái sinh là 3000 đồng/hợp đồng (đối với hợp đồng tương lai chỉ số); 5000 đồng/hợp đồng (đối với hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ).

Tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, giá dịch vụ đăng ký thành viên bù trừ là 20 triệu đồng; giá dịch vụ quản lý thành viên bù trừ là 30 triệu đồng/năm; giá dịch vụ quản lý vị thế là 3000 đồng/hợp đồng/tài khoản/ngày; giá dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ là 0,003% giá trị luỹ kế số dư tài khoản ký quỹ (tiền + giá trị chứng khoán tính theo mệnh giá)/tài khoản/tháng (tối đa không quá 2 triệu đồng/tài khoản/tháng, tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng/tài khoản/tháng).

Đối với thị trường chứng khoán cơ sở, tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, giá dịch vụ lưu ký chứng khoán là cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm quy định mức 0,3 đồng/cổ phiếu, chúng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm/tháng (theo quy định cũ là 0,4 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm/tháng)….

Trích nguồn

HP

2019-01-28T09:27:54+00:0023 - 01 - 2019|