Tin nổi bật

Quyết định số: 583/QĐ-UBCK; Quyết định số 584/QĐ-UBCK…..

/, Văn bản pháp quy/Quyết định số: 583/QĐ-UBCK; Quyết định số 584/QĐ-UBCK…..
Diễn đàn Công nghệ Tin học Mobile

Quyết định số: 583/QĐ-UBCK; Quyết định số 584/QĐ-UBCK…..

Ngày 6 tháng 7 năm 2018 Ủy ban chứng khoán nhà nước đã ban hành quy chế mẫu về bán đấu giá theo lô chuyển nhượng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần (quyết định số 583/QĐ-UBCK)

Quyết định số 583/QĐ-UBCK

Quyết định số: 584/QĐ-UBCK ngày 6 tháng 7 năm 2018 ban hành Quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần giữa các nhà đầu tư chiến lược.

Quyết định số: 584/QĐ-UBCK

Quyết định số: 585/QĐ-UBCK ngày 6 tháng 7 năm 2018 ban hành Quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần ra công chúng.

Quyết định số 585/QĐ-UBCK

Quyết định số: 586/QĐ-UBCK ngày 6 tháng 7 năm 2018 ban hành Quy chế mẫu về bán đấu giá thông thường chuyển nhượng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần.

Quyết định số 586/QĐ-UBCK

 

 

2018-10-02T14:19:29+00:0015 - 09 - 2018|