Tin nổi bật

Quyết định số:590/QĐ-KTNN ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Kiểm toán Nhà nước

///Quyết định số:590/QĐ-KTNN ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Kiểm toán Nhà nước
Diễn đàn Công nghệ Tin học Mobile

Quyết định số:590/QĐ-KTNN ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Kiểm toán Nhà nước

Ngày 29 tháng 3 năm 2019 Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định số 590/QĐ-KTNH  về việc ban hành Đề cương kiểm toán Chuyên đề việc triển khai thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Tải Quyết định số 590/QĐ-KTNN tại đây

2019-04-12T08:50:38+00:0002 - 04 - 2019|