Tin nổi bật

Thông báo thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về Thuế năm 2019

///Thông báo thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về Thuế năm 2019
Diễn đàn Công nghệ Tin học Mobile

Thông báo thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về Thuế năm 2019

Ngày 28 tháng 12 năm 2018 Trường nghiệp vụ Thuế thuộc Tổng cục thuế ban hành thông báo số 132/TB-HĐT về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2019

 

2019-01-02T17:03:25+00:0002 - 01 - 2019|