Tin nổi bật

Thông tư số 76/2019/TT-BTC ngày 5 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính.

///Thông tư số 76/2019/TT-BTC ngày 5 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính.
Diễn đàn Công nghệ Tin học Mobile

Thông tư số 76/2019/TT-BTC ngày 5 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính.

Ngày 5 tháng 11 năm 2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 76/2019/TT-BTC về hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi.

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015;

2019-11-07T16:30:26+00:0006 - 11 - 2019|