Tin nổi bật

Thông tư số:03/2019/TT-NHNN ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

///Thông tư số:03/2019/TT-NHNN ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Diễn đàn Công nghệ Tin học Mobile

Thông tư số:03/2019/TT-NHNN ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngày 29 tháng 3 năm 2019 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 03/2019/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 32/2013/TT-NHNN ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam.

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

2019-04-04T15:33:04+00:0002 - 04 - 2019|