Tin nổi bật

Thông tư số:128/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài chính.

///Thông tư số:128/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài chính.
Diễn đàn Công nghệ Tin học Mobile

Thông tư số:128/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài chính.

Ngày 27 tháng 12 năm 2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 128/2018/TT-BTC về Quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

 

2019-01-07T09:13:49+00:0029 - 12 - 2018|