Tin nổi bật

Thông tư số:132/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài chính

///Thông tư số:132/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài chính
Diễn đàn Công nghệ Tin học Mobile

Thông tư số:132/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài chính

Ngày 28 tháng 12 năm 2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 132/2018/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ.

Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017;

 

2019-01-14T13:56:34+00:0030 - 12 - 2018|