Tin nổi bật

Thông tư số:16/2019/TT-BTC ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Bộ Tài chính

///Thông tư số:16/2019/TT-BTC ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Bộ Tài chính
Diễn đàn Công nghệ Tin học Mobile

Thông tư số:16/2019/TT-BTC ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Bộ Tài chính

Ngày 18 tháng 3 năm 2019 Bộ Tài chính ban hành thông tư số 16/2019/TT-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí được trích để thực hiện chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của kiểm toán nhà nước.

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước ngày 24 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Tải Thông tư số 16/2019/TT-BTC tại đây

2019-04-01T14:19:22+00:0021 - 03 - 2019|