Tin nổi bật

Đổi mới quy trình Kế toán trong thời đại Cách mạng Công nghệ 4.0

///Đổi mới quy trình Kế toán trong thời đại Cách mạng Công nghệ 4.0
Diễn đàn Công nghệ Tin học Mobile

Đổi mới quy trình Kế toán trong thời đại Cách mạng Công nghệ 4.0

Ngày 26/10/2018, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM – Ông Nguyễn Phú Hà tham dự Hội nghị thường niên Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc lần thứ 50 diễn ra tại Phú Quốc. Hội nghị do Trung Ương Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam VAA tổ chức, thảo luận về chủ đề “Kế toán, Kiểm toán với cuộc Cách mạng Công Nghệ 4.0”.

Việt Nam đang từng bước hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới và khu vực với việc tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do. Việc chủ động chuẩn bị những nền tảng cần thiết để tiếp cận Cuộc Cách mạng Công nghệ 4.0 (CMCN 4.0) sẽ giúp nền kinh tế Việt Nam nói chung và lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán nói riêng tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu, đóng góp tích cực cho tăng trưởng của đất nước.

Trước hết, CMCN 4.0 sẽ làm thay đổi hoàn toàn các kênh và phương thức huy động, phân phối vốn, phương thức tiếp cận vốn, tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ tài chính – kế toán, quy trình thực hiện công tác kế toán và quy trình tổ chức thông tin tài chính kế toán.

Hai là, Những ảnh hưởng đáng kể của đồng tiền kỹ thuật số. Sự phát triển của các loại đồng tiền kỹ thuật số cũng như các tiền điện tử khác trong nền kinh tế sẽ buộc các tổ chức tài chính; các tổ chức tín dụng; ngân hàng phải thay đổi các phương thức thanh toán, thay đổi chức năng tiền tệ và cách điều hành chính sách tài chính của quốc gia.

Ba là, Với sự xuất hiện của điện thoại thông minh (Smartphone) đã thay đổi cách thức giao tiếp và tương tác kéo theo sự thay đổi kênh phân phối, mạng lưới bán hàng và các phương thức thanh toán trong nền kinh tế.

Bốn là, Với CMCN 4.0, các vấn đề như giao diện lập trình, ứng dụng (API), phân phối liền mạch hay phân tích thông minh sẽ là những ứng dụng phổ biến trong hoạt động phát triển sản phẩm, dịch vụ tài chính, ngân hàng.

Năm là, CMCN 4.0 chắc chắn sẽ tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ hơn theo những cách thức mới trên những nội dung mới trong lĩnh vực dịch vụ, tài chính, ngân hàng, dịch vụ thanh toán. Thương mại điện tử đã và đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Khi người dân thấu hiểu được sự tiện lợi, tiết kiệm, an toàn của Thanh toán điện tử, thanh toán di dộng thì Việt Nam hứa hẹn sẽ trở thành một trong những thị trường tiềm năng nhất để phát triển thanh toán điện tử.

Sáu là, Kế toán là một trong những lĩnh vực dẫn đầu về ứng dụng công nghệ thông tin. Công việc kế toán được tin học hóa, quy trình kế toán đã và sẽ có sự thay đổi căn bản khi hầu hết các phần hành kế toán đều ứng dụng công nghệ thông tin, kể cả các hoạt động ghi sổ, lập báo cáo tài chính.

Bảy là, Sự phát triển hạ tầng viễn thông trong bối cảnh CMCN 4.0 đã và đang đặt ra những thách thức mới về bảo mật, trước hết là bảo mật trong thông tin kế toán quản trị, trong nghiệp vụ thanh toán, trong các hoạt động đầu tư. Do đó, vấn đề an ninh mạng đã trở nên vô cùng quan trọng, vừa đảm bảo an ninh tài chính quốc gia, sự yên tâm và bảo vệ quyền lợi của người sử dụng dịch vụ tài chính kế toán.

Yêu cầu đặt ra những việc phải làm trong lĩnh vực kế toán kiểm toán:

Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán cần tập trung triển khai các công việc sau đây:

– Thống nhất và nâng cao nhận thức, tăng cường hơn nữa việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức về hoạt động tài chính, kế toán trong nền kinh tế thị trường, hội nhập mở cửa và trong bối cảnh khởi phát cuộc CMCN 4.0.

– Cần tiếp tục thức đẩy phát triển hạ tầng công nghệ phục vụ cho sự phát triển các sản phẩm, dịch vụ của các tổ chức kế toán đồng thời xây dựng các chính sách khuyến khích các tổ chức tài chính, các tổ chức cung cấp dịch vụ kế toán phát triển các sản phẩm, dịch vụ dựa trên công nghệ số.

– Cần tiếp tục đổi mới và ứng dụng công nghệ hiện đại thông qua việc xây dựng và hoạch định chiến lược phát triển công nghệ thông tin trong các giao dịch kinh tế – tài chính, trong hoạt động thanh toán…

– Chú trọng và tăng cường quản lý an ninh mạng.

– Đổi mới và thiết lập mới các quy trình kế toán, từ việc thu thập, xử lý và nhập dữ liệu chứng từ kế toán đến quá trình xử lý và kết xuất thông tin.

– Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán trong đó chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao.

Trong giai đoạn CMCN 4.0 hiện nay, hoạt động kế toán đã và đang diễn ra trong bối cảnh hội nhập kinh tế, quốc tế và khu vực ngày càng sâu rộng vì vậy cần có sự nhận thức đầy đủ và có những biện pháp chủ động để hệ thống kế toán vận hành có hiệu quả, hội tụ và hài hòa giữa các quốc gia. Sự thành công của kế toán, kiểm toán của mỗi quốc gia phụ thuộc vào ý thức, trách nhiệm và trí tuệ để đón bắt thời cơ, chủ động vượt qua thách thức.

2018-10-29T08:44:12+00:0026 - 10 - 2018|