Tin nổi bật

Doanh thu của Moore Stephens tăng 15%

///Doanh thu của Moore Stephens tăng 15%
Diễn đàn Công nghệ Tin học Mobile

Doanh thu của Moore Stephens tăng 15%

Moore Stephens đã báo cáo doanh thu của Hãng đạt 121,4 triệu Bảng Anh trong năm 2017, tăng 15% so với mức 105,5 triệu Bảng Anh của năm 2016

Dù có những khoản đầu tư lớn, Moore Stephens đã báo cáo lợi nhuận (trước thuế và tiền công) tăng thêm 10% lên 24,1 triệu Bảng.

Tăng trưởng doanh thu đã đạt được trên tất cả các ngành dịch vụ cốt lõi trong năm qua – bao gồm dịch vụ thuê ngoài (tăng 45% lên 11,7 triệu bảng), tư vấn quản lý (tăng trưởng 29% lên 10,9 triệu bảng), tư vấn thuế (tăng 12% lên 22,9 triệu bảng Anh) ), tái cơ cấu và phá sản (tăng trưởng 12% đến 5,5 triệu bảng) và kiểm toán và đảm bảo (tăng trưởng 11% lên 63,2 triệu bảng).

Đứng ở Top 10 công ty có chiến lược tăng trưởng hữu cơ là chỉ tiêu mà Hãng đã đề ra hai năm trước đây, cũng như kết quả của việc sáp nhập thành công với Chantrey Vellacot trong năm 2015, kết quả là, Hãng đã tăng trưởng và vượt xa mục tiêu tài chính Hãng cũng đã phát triển đội ngũ tài năng của mình với 100 nhân viên mới trong năm qua.

Sự hợp nhất gần đây của Moore Stephens với James, Brennan & Associates, một công ty tư vấn, sẽ tiếp tục hỗ trợ chiến lược tăng trưởng của Hãng. Công ty cũng tập trung vào đầu tư tại các chương trình đổi mới, chẳng hạn như ‘Hatched’, hỗ trợ các công nghệ khởi nghiệp nhanh.

Theo Simon Gallagher, Partner điều hành của Moore Stephens nhận xét: “Trong vài năm qua, chúng tôi đã bắt tay vào một chương trình thay đổi quan trọng, bao gồm chiến lược và triển vọng mới, quản lý mới, quản trị và cấu trúc hoạt động và sáp nhập để tăng trưởng giá trị. ”

“Cách tiếp cận đã giúp chúng tôi xây dựng và phát triển mối quan hệ khách hàng, tiếp tục thu hút tài năng hàng đầu để nâng cao năng lực và cải thiện hiệu suất của chúng tôi, cũng như giành được nhiều giải thưởng. Chúng tôi mong muốn duy trì những thành tích này trong những năm tiếp theo. ”

Năm ngoái, Moore Stephens báo cáo tăng trưởng 14%.

Gần đây, Moore Stephens International đã công bố việc bổ nhiệm Anton Colella làm CEO toàn cầu.

by Alia Shoaib

2018-06-15T14:21:58+00:0028 - 09 - 2017|