Tin nổi bật

20 đường link cán bộ kế toán cần truy cập hàng ngày

///20 đường link cán bộ kế toán cần truy cập hàng ngày
Diễn đàn Công nghệ Tin học Mobile

20 đường link cán bộ kế toán cần truy cập hàng ngày

Ngoài những Quy định mới dân cần biết trong năm 2018, cán bộ làm kế toán cần biết những địa chỉ website của một số cơ quan Nhà nước liên quan trực tiếp đến công việc hàng ngày.

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1

Tra cứu thông tin doanh nghiệp  Truy cập tại đây

2

Tra cứu thông tin của hộ, cá nhân kinh doanh  Truy cập tại đây

THÔNG TIN THUẾ

3

Tra cứu thông tin người nộp thuế TNCN  Truy cập tại đây

4

Tra cứu mã số thuế TNCN  Truy cập tại đây

5

Nộp hồ sơ khai thuế qua mạng  Truy cập tại đây

6

Nộp thuế điện tử  Truy cập tại đây

7

Tra cứu biểu thuế nhập khẩu  Truy cập tại đây

8

Danh sách doanh nghiệp rủi ro cao về thuế  Truy cập tại đây

THÔNG TIN VỀ HÓA ĐƠN

9

Tra cứu thông tin hóa đơn  Truy cập tại đây

10

Tra cứu thông tin phát hành hóa đơn  Truy cập tại đây

11

Tra cứu nhà in/cung ứng phần mềm tự in hóa đơn  Truy cập tại đây

12

Tra cứu hóa đơn hết hạn sử dụng  Truy cập tại đây

13

Tra cứu doanh nghiệp rủi ro, vi phạm về hóa đơn  Truy cập tại đây

14

Quyết định cưỡng chế hóa đơn  Truy cập tại đây

THÔNG TIN BẢO HIỂM

15

Tra cứu cơ quan bảo hiểm xã hội  Truy cập tại đây

16

Tra cứu mã số bảo hiểm xã hội  Truy cập tại đây

17

Tra cứu quá trình tham gia bảo hiểm xã hội  Truy cập tại đây

18

Tra cứu giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế  Truy cập tại đây

19

Tra cứu đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội  Truy cập tại đây

20

Tra cứu điểm thu, đại lý thu bảo hiểm xã hội  Truy cập tại đây

Xem thêm:
Nghị định 119/2017: 7 nội dung nổi bật về hóa đơn điện tử.

2018-10-05T13:56:25+00:0005 - 10 - 2018|