Tin nổi bật

Phần mềm Hỗ trợ kê khai (HTKK) thuế phiên bản 4.08

///Phần mềm Hỗ trợ kê khai (HTKK) thuế phiên bản 4.08
Diễn đàn Công nghệ Tin học Mobile

Phần mềm Hỗ trợ kê khai (HTKK) thuế phiên bản 4.08

Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) theo kiến trúc và công nghệ mới phiên bản 4.0.8

Triển khai ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) theo kiến trúc mới và công nghệ mới phiên bản 4.0.8 đáp ứng Quyết định số 1686/QĐ-BTC ngày 25/09/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Link tải phần mềm HTKK thuế: Tại đây

2018-11-08T09:04:17+00:0012 - 10 - 2018|