Tin nổi bật

Xin ý kiến dự thảo Đề án áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế vào Việt Nam.

///Xin ý kiến dự thảo Đề án áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế vào Việt Nam.
Diễn đàn Công nghệ Tin học Mobile

Xin ý kiến dự thảo Đề án áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế vào Việt Nam.

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2019, Bộ Tài chính đã xây dựng “Đề án áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế vào Việt Nam” bao gồm các tài liệu sau đây:

(1) Dự thảo Đề án áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế vào Việt Nam

(2) Dự thảo Tờ trình Chính phủ

(3) Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Để có cơ sở hoàn thiện dự thảo Đề án trình Chính phủ ban hành, bảo đảm hiệu quả và tính khả thi, đề nghị Quý đơn vị tham gia ý kiến cụ thể vào dự thảo Đề án và các tài liệu nêu trên, trong đó tập trung vào các nội dung về phương án áp dụng, giải pháp và dự kiến phân công nhiệm vụ cho các đơn vị triển khai thực hiện.

Ý kiến tham gia đề nghị gửi về Bộ Tài chính trước ngày 15/4/2019 để Bộ Tài chính tổng hợp hoàn chỉnh Đề án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt hoặc gửi ý kiến về Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) qua email hanoi@vacpa.org.vn/lethihoan@vacpa.org.vn trước 10/04/2019 để Văn phòng tổng hợp và báo cáo.

Tài liệu dự thảo Đề án, Tờ trình Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đề nghị Quý đơn vị tải về tại Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính (www.mof.gov.vn) chuyên mục Bộ Tài chính với công dân/Đóng góp ý kiến dự thảo văn bản hoặc liên hệ theo địa chỉ email: maithutrang@mof.gov.vn, số điện thoại 0943895299 để được cung cấp tài liệu.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Trích nguồn: VACPA
2019-04-03T16:51:47+00:0003 - 04 - 2019|