Tin nổi bật

Xin ý kiến về Chương trình Kiểm toán mẫu-BCTC (bản cập nhật lần thứ 3).

///Xin ý kiến về Chương trình Kiểm toán mẫu-BCTC (bản cập nhật lần thứ 3).
Diễn đàn Công nghệ Tin học Mobile

Xin ý kiến về Chương trình Kiểm toán mẫu-BCTC (bản cập nhật lần thứ 3).

Theo kế hoạch hoạt động chuyên môn của VACPA năm 2019 và nhằm mục đích đảm bảo, nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán thông qua việc tăng cường áp dụng phương pháp kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán, và các chuẩn mực có liên quan, VACPA đang triển khai việc cập nhật Chương trình kiểm toán mẫu kiểm toán báo cáo tài chính (CTKTM-BCTC) lần thứ 3.

Để cập nhật CTKTM-BCTC lần thứ 3 (năm 2019), VACPA đã:

(1) Tiến hành cập nhật dự thảo CTKTM-BCTC. Bản dự thảo CTKTM – BCTC được VACPA biên soạn trên cơ sở tham khảo các tài liệu “Hướng dẫn sử dụng các chuẩn mực kiểm toán quốc tế trong kiểm toán đơn vị nhỏ và vừa” của Liên đoàn kế toán Quốc tế (IFAC), CTKTM-BCTC của Singapore và một số nước trên thể giới, các tài liệu do các doanh nghiệp kiểm toán (DNKiT) cung cấp.

(2) Thành lập Tổ cập nhật theo Quyết định số 148-2019/QĐ-VACPA ngày 26/04/2019, bao gồm 30 thành viên được huy động từ cơ quan quản lý Nhà nước (Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước), DNKiT và các cán bộ chuyên môn của VACPA.

(3) Các thành viên Tổ cập nhật triển khai rà soát Dự thảo CTKTM – BCTC và tổ chức họp thảo luận để thống nhất ý kiến. Đồng thời, xin ý kiến Ban lãnh đạo các DNKiT Big 4 và Trưởng Ban chuyên môn VACPA thông qua các cuộc họp và thư điện tử.

(4) VACPA rà soát, tổng hợp ý kiến của các thành viên tổ cập nhật và hoàn thiện dự thảo CTKTM – BCTC.

(5) Gửi xin ý kiến dự thảo (ngày 13/08/2019) và thực hiện hội thảo trực tuyến lấy ý kiến (ngày 09/09/2019) về CTKTM-BCTC. Đến nay ngoài các ý kiến của Thành viên tổ cập nhật, các ý kiến trực tiếp tại hội thảo, VACPA đã nhận được ý kiến tham gia của các DNKiT, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và đã hoàn thiện dự thảo CTKTM-BCTC (bản cập nhật 2019).

Để ban hành CTKTM-BCTC (bản cập nhật lần thứ ba) trong năm 2019 đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật và thực tế hành nghề, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán BCTC ở Việt Nam, VACPA mong muốn được tiếp nhận thêm các ý kiến tham gia của các DNKiT, Kiểm toán viên hành nghề, Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát Kế toán, Kiểm toán), các Thành viên tổ cập nhật và Ông/Bà Ủy viên Ban chấp hành VACPA.

VACPA gửi kèm công văn này dự thảo về CTKTM-BCTC, phụ lục các vấn đề xin ý kiến và rất mong nhận được ý kiến của Quý Ông/Bà file đính kèm dưới đây hoặc các Ông/Bà tải tài liệu theo đường dẫn: https://drive.google.com/file/d/13ODqH9rMs8D222dZG-NX4PqavAIgpQ_H/view?usp=sharing

Hình thức tham gia ý kiến có thể theo một trong hai cách sau đây:

(1) Tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo và gửi trực tiếp bằng công văn hoặc thư điện tử về Văn phòng VACPA tại Hà Nội;

(2) Điền vào tài liệu “Phụ lục các vấn đề xin ý kiến” và sửa trực tiếp trên dự thảo (tệp tin định dạng word) (để Track changes hoặc Highlight hoặc Comments) và gửi lại tệp tin này.

Các ý kiến đóng góp Quý Ông/Bà vui lòng gửi về bộ phận chuyên môn VACPA trước ngày 02/10/2019 theo địa chỉ:

(1)  Theo hình thưc gửi trực tiếp bằng công văn:

Văn phòng Hà Nội – Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam;

Phòng 303 – Tòa nhà Dự án – Số 4, Ngõ Hàng Chuối 1, Hà Nội.

(2)  Theo hình thức gửi tệp tin đến thư điện tửlethihoan@vacpa.org.vn

Mọi thông tin liên lạc, xin Quý Ông/Bà vui lòng liên hệ: chị Lê Thị Hoàn – Cán bộ chuyên môn VACPA (điện thoại: 0243.972.4334 (máy lẻ 106); email: lethihoan@vacpa.org.vn).

Trân trọng cảm ơn./.

Trích nguồn: VACP
2019-09-19T14:24:32+00:0019 - 09 - 2019|