024 3783 2121 | CSKH : 024 3202 6888  |  info@cpavietnam.vn; hotro@cpavietnam.vn
HOSE tiếp tục đưa 6 cổ phiếu vào diện cảnh báo.

 

HOSE có các quyết định về việc đưa cổ phiếu của DAG của CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á; LEC của CTCP Bất động sản Điện lực Miền Trung; SJF của CTCP Đầu tư Sao Thái Dương; VMD vào diện cảnh báo kể từ ngày 21/9/2023, còn cổ phiếu POM và ASP từ ngày 22/9 tới.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa thông báo đưa cổ phiếu POM của của Công ty Cổ phần Thép Pomina vào diện cảnh báo kể từ ngày 22/09/2023 theo Quyết định số /QĐ-SGDHCM ngày 15/09/2023 của SGDCK TP.HCM.

HOSE cho biết, POM đã chậm nộp Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023 quá 15 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm g, khoản 1, Điều 37 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

- Cổ phiếu POM được theo dõi ở diện cảnh báo theo Quyết định số 206/QĐ-SGDHCM ngày 05/05/2023 của SGDCK TP.HCM do Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 trên BCTC Hợp nhất kiểm toán năm 2022 là -444,68 tỷ đồng.

- Cổ phiếu POM cũng được theo dõi ở diện cảnh báo theo Quyết định số 184/QĐ-SGDHCM ngày 18/04/2023 của SGDCK TP.HCM do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán quá 15 ngày so vói thời hạn quy định.

Cuối cùng, cổ phiếu POM đồng thời được theo dõi ở diện kiểm soát theo Quyết định số 166/QĐ-SGDHCM ngày 10/04/2023 của SGDCK TP.HCM do Tổ chức niêm yết vi phạm chậm nộp báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong 02 năm liên tiếp.

Tháng trước, HOSE thông báo đưa cổ phiếu POM được đưa ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 20/07/2023 do công ty này đã tổ chức thành công Đại hội đồng cố đông thường niên năm 2023 vào ngày 14/07/2023, khắc phục được nguyên nhân dẫn đến chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo theo quy định tại khoản 4, Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Tuy nhiên, cổ phiếu này tiếp tục được theo dõi ở diện kiểm soát theo quyết định số 166/QĐ-SGDHCM ngày 10/04/2023 của SGDCK TP.HCM do Tổ chức niêm yết vi phạm chậm nộp báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong 02 năm liên tiếp.

- Tiếp tục được theo dõi ở diện cảnh báo theo Quyết định số 184/QĐ-SGDHCM ngày 18/04/2023 của SGDCK TP.HCM do Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 đă được kiểm toán quá 15 ngày so với thời hạn quy định.

- Tiếp tục được theo dõi ở diện cảnh báo theo Quyết định số 206/QĐ-SGDHCM ngày 05/05/2023 của SGDCK TP.ITCM do Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 trên BCTC Hợp nhất kiểm toán năm 2022 là -444,68 tỷ đồng.

Theo biên bản họp cổ đông năm 2023, POM cho biết doanh thu thuần năm 2022 chỉ đạt 86,78% kế hoạch năm là 13.017 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế âm gần 1.080 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu -41,35%, cổ tức 0% (dự kiến 10%). Năm 2023, POM dự kiến doanh thu đạt 9.000 tỷ và lợi nhuận sau thuế -150 tỷ đồng.

Tương tự, HOSE cũng có các quyết định về việc đưa cổ phiếu ASP của Công ty cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha vào diện cảnh báo từ ngày 22/9/2023 theo quyết định của HOSE do công ty này vi phạm quy định công bố thông tin từ 04 lần trở lên trong vòng 01 năm, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 37 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Trước đó, HOSE cũng đưa các cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á (mã DAG), CTCP Bất động sản Điện lực Miền Trung (mã LEC), CTCP Đầu tư Sao Thái Dương (mã SJF) và CTCP Y Dược phẩm Vimedimex (mã VMD) vào diện cảnh báo kể từ ngày 21/9/2023. Nguyên nhân là do được đưa ra bởi các công ty này chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán bán niên 2023 quá 15 ngày so với thời hạn quy định.

Ngược lại, HOSE thông báo đưa cổ phiếu VNL của CTCP Logistic Vinalink ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 18/9 do kết luận của kiểm toán viên tại báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023 là chấp nhận toàn phần.

Bên cạnh đó, HOSE cũng giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu của CTCP Tập đoàn EverLand (mã EVG) với lý do là tổ chức kiểm toán có kết luận ngoại trừ đối với báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023 của công ty, chưa đáp ứng quy định tại điểm c khoản 4 Điều 37 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán.

18/09/2023
  
TRỤ SỞ CHÍNH
 • Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building 
  Số 235 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân
  TP. Hà Nội, Việt Nam
 • Phone: 024 3783 2121
 • Fax: 024 3783 2122
CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH
 • Tầng 4, Tòa nhà Hoàng Anh Safomec
  ​7/1 Thành Thái, P.14, Q.10
  ​TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Phone: 028 3832 9969
 • Fax: 028 3832 9959
CHI NHÁNH MIỀN BẮC
 • Số 97, Phố Trần Quốc Toản
  PhườngTrần Hưng Đạo 
  Quận Hoàn Kiếm,TP.Hà Nội, Việt Nam
 • Phone: 024 73061268
 • Fax: 024 7306 1269
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
 • Tầng 16, Tòa nhà T01-C37 Bắc Hà
  ​Đường Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm,   TP. Hà Nội, Việt Nam
 • Phone: 024 6666 6368
 • Fax: 024 6666 6368