024 3783 2121 | CSKH : 024 3202 6888  |  info@cpavietnam.vn; hotro@cpavietnam.vn
Đề xuất trường hợp bắt buộc chuyển mã số thuế thành mã số định danh cá nhân

 

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu

Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin

Nếu đề xuất số định danh cá nhân làm mã số thuế được thông qua thì những đối tượng thuộc trường hợp này phải chuyển mã số thuế thành mã số định danh cá nhân.

Đề xuất trường hợp bắt buộc chuyển mã số thuế thành mã số định danh cá nhân (Hình từ Internet)

Đề xuất trường hợp bắt buộc chuyển mã số thuế thành mã số định danh cá nhân

Cụ thể tại Dự thảo Thông tư hướng dẫn đăng ký thuế, Bộ Tài chính đã đề xuất sẽ dùng số định danh cá nhân làm mã số thuế cho những trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, cá nhân khác theo khoản 3 Điều 5 Dự thảo Thông tư này.

Theo Dự thảo Thông tư, nếu hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, cá nhân khác thuộc trường hợp sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế đã được cấp mã số thuế trước ngày Dự thảo Thông tư này có hiệu lực thi hành và thông tin đăng ký thuế của đại diện hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, cá nhân khớp đúng với thông tin của cá nhân được lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, cá nhân được sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế khi thực hiện các thủ tục về thuế kể từ ngày Dự thảo Thông tư này có hiệu lực thi hành, bao gồm cả việc điều chỉnh, bổ sung nghĩa vụ thuế phát sinh theo mã số thuế đã cấp trước đó.

Đồng thời, cơ quan thuế theo dõi, quản lý toàn bộ dữ liệu của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, cá nhân, dữ liệu đăng ký giảm trừ gia cảnh của người phụ thuộc bằng số định danh cá nhân.

Còn nếu hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, cá nhân khác đã được cấp mã số thuế trước ngày Dự thảo Thông tư này có hiệu lực thi hành mà có những thông tin đăng ký thuế của đại diện hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, cá nhân khác không khớp đúng với thông tin của cá nhân được lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc không đầy đủ thì hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, cá nhân khác tiếp tục sử dụng mã số thuế đã được cấp đến hết ngày 31/12/2024.

Khi đó, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, cá nhân khác phải thực hiện điều chỉnh thông tin với cơ quan thuế theo quy định tại Khoản 1, khoản 4 Điều 25 Dự thảo Thông tư này để chuyển sang sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế đã được cấp.

Như vậy, việc bắt buộc chuyển mã số thuế thành mã số định danh cá nhân sẽ áp dụng cho trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, cá nhân khác đã được cấp mã số thuế trước ngày Dự thảo Thông tư này có hiệu lực thi hành mà có những thông tin đăng ký thuế của đại diện hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, cá nhân khác không khớp đúng với thông tin của cá nhân được lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc không đầy đủ.

(Khoản 2, 3 Điều 39 Dự thảo Thông tư hướng dẫn đăng ký thuế)

Theo Dự thảo Thông tư hướng dẫn đăng ký thuế, Bộ Tài chính đề xuất số định danh cá nhân được xác lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp cho công dân Việt Nam theo quy định của pháp luật về căn cước được sử dụng thay cho mã số thuế của người nộp thuế là cá nhân, người phụ thuộc quy định tại điểm k, l, n khoản 2 Điều 4 Dự thảo Thông tư hướng dẫn đăng ký thuế, gồm:

- Cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân (trừ cá nhân kinh doanh).

- Cá nhân là người phụ thuộc theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân .

- Tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khác có nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Đồng thời, số định danh cá nhân của người đại diện hộ gia đình, đại diện hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cũng được sử dụng thay cho mã số thuế của hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đó (bao gồm cả hộ kinh doanh thuộc trường hợp đăng ký kinh doanh qua cơ quan đăng ký kinh doanh).

Như vậy, sắp tới số định danh cá nhân (tức chính là số căn cước công dân, số thẻ căn cước theo Luật Căn cước 2023) sẽ có thể được sử dụng thay cho mã số thuế của người nộp thuế.

(Khoản 3 Điều 5 Dự thảo Thông tư hướng dẫn đăng ký thuế)

 

04/06/2024
  
TRỤ SỞ CHÍNH
 • Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building 
  Số 235 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân
  TP. Hà Nội, Việt Nam
 • Phone: 024 3783 2121
 • Fax: 024 3783 2122
CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH
 • Tầng 4, Tòa nhà Hoàng Anh Safomec
  ​7/1 Thành Thái, P.14, Q.10
  ​TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Phone: 028 3832 9969
 • Fax: 028 3832 9959
CHI NHÁNH MIỀN BẮC
 • Số 97, Phố Trần Quốc Toản
  PhườngTrần Hưng Đạo 
  Quận Hoàn Kiếm,TP.Hà Nội, Việt Nam
 • Phone: 024 73061268
 • Fax: 024 7306 1269
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
 • Tầng 16, Tòa nhà T01-C37 Bắc Hà
  ​Đường Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm,   TP. Hà Nội, Việt Nam
 • Phone: 024 6666 6368
 • Fax: 024 6666 6368